Big Data

 

For virksomheder kan det være en stor udfordring at få skabt et overblik og finde sammenhænge i firmaets forskellige bygningssystemer og opsamlet data - her kommer Big data ind i billedet. Big data handler om at samle og skabe overblik, på tværs af forskellige datakilder.

Vi arbejder på et projekt, hvor vi er ved at kortlægge, hvordan deres bygningsstyresystemer ser ud nu og hvordan man i fremtiden kan få adgang til de mange data, der allerede opsamles. Med store datamængder er udfordringen altid at finde ud af hvor langt vi kan gå ned i systemerne, eller rettere, hvad der skal til for at kunne dykke ned i de informationer som systemerne genererer. Ønsket er at kunne sammenholde informationerne på tværs af systemerne.

”Ved at kortlægge hvad mulighederne er for brugerstyring kan vi som rådgivere også få identificeret, hvilke anbefalinger til systemerne som vi skal få med næste gang vi udformer et udbud.” Nikolaj Klitlund Børty, Søren Jensen

Men er det umagen værd?

”Det er helt sikkert umagen værd. Når vi først har fået dannet os et overblik over den indsamlede data, kan vi fx lære bygningen at styre indeklimaet efter brugernes behov. Systemet skal fx kunne se på tværs af forskellige datakilder, så der bliver luftet ud i lokalerne efter der har været afholdt møde. Eller at der skrues op for varmen, hvis DMI melder om lave temperaturer.” Nikolaj Klitlund Børty, Søren Jensen

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere