Bygnings intelligens – Fremtidens bygning

Tre atypiske kompetencer danner grundlag for vores Specialistteam, der fx yder rådgivning indenfor bygnings intelligens.

Vores Rådgiver i bygnings intelligens Michael Glaser indgår som en fast del af vores Specialistteam, hvor han byder ind med sin mangeårige erfaring fra produktions- og udviklingsbranchen.

”Jeg drives af at give vores kunder mere end de forventer. Mit fokus er på kunden og driften – netop derfor skal man hele tiden være åben overfor nye ideer og tænke innovativt.” Michael Glaser, Rådgiver – Bygnings Intelligens

NÆSTE GENERATION BYGGERI

Det er vigtigt for os at skabe evidens - I Søren Jensen har vi sat en målsætning om, at vi i samarbejde med arkitekterne fra projekternes spæde start skal være med til at skabe de gode løsninger og designe intelligensen i bygninger/rum.

Det handler ikke om at tilplastre bygningen med intelligens, men at finde de løsninger, der gør det lettere for brugeren, samtidig med at det er vedligeholdelsesvenligt for bygherre.

SIMPEL OG BETJENINGSVENLIG

Ingen projekter er for små – alternative løsninger, betyder ofte en simplere løsning, der er mere betjeningsvenlig for brugeren. Det handler om at skabe værdi for arkitekt, bygherre, entreprenører og slutbrugerne.

”Jeg plejer at sige, at vi har et intelligent ansvar. Vi skal ikke bare levere varen, vi skal også have en forståelse for, hvordan bygningen bruges. Det kan derfor tilføre ekstra værdi til et projekt, hvis der tænkes i indsamling af data og nudging af folks adfærdsmønstre.” Michael Glaser

Ved fx at benytte registreret data bliver det muligt at skabe et brugbart bevis på brugsmønstre, som enten kan benyttes før eller efter for at se om det ønskede design holder.
Vi arbejder derfor fortsat på at hæve vidensniveauet omkring intelligente løsninger og herved hæve standarden i Søren Jensen.

RELATEREDE ARTIKLER

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere