Deltagelse i Dansk Byggeris Bestyrelseskonference 2017

Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen deltager som en ud af tre oplægsholdere, der skal give input til Dansk Byggeris bæredygtighedspolitik.

Dansk Byggeris bestyrelseskonference den 12. januar 2017 rundes af med workshoppen, Bæredygtighed – forretning eller vinduespynt? I workshoppen deltager tre oplægsholdere, Bæredygtighedschef Vibeke Grube Larsen fra NCC, Afdelingschef Kathrine Birkemark fra Teknologisk Institut og Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) og Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen, som deltager med oplægget, Er bygherrerne og deres rådgivere overhovedet interesseret i bæredygtighed?

Workshoppen har til formål at bidrage med input til Dansk Byggeris arbejde med udformningen af en bæredygtighedspolitik, hvor deltagerne forsøger at give konkrete bud på byggeriets bidrag til bæredygtigt byggeri- og anlæg.

Hanne Tine Ring Hansen
Cand.polyt.ark, Ph.d., Breeam Assessor, DGNB Auditor
Har været ansat i Søren Jensen siden 2016.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere