Nyt Aalborg Universitetshospital

Illustration - Konsortiet Indigo

Region Nordjyllands nye akut hospital Nyt Aalborg Universitetshospital bliver et topmoderne hospital med 581 sengepladser, 32 operationsstuer og en sterilcentral, som understøtter aktiviteterne i operationsstuerne.

Men hvad sker der hvis antallet af ansatte ændres eller hvis der ændres på de ansattes arbejdstid? Det er nogle af de spørgsmål som vores logistikspecialister har besvaret for bygherre.

Ved at gennemføre simuleringer af forskellige scenarier for produktionsflowene i sterilcentralen er det muligt for vores logistikspecialister at sikre en effektiv drift i sterilcentralen, der kan levere rettidig til operationsstuerne, samtidig med at projektet holder sig inden for hospitalets budget.

Se mere om vores logistik kompetencer her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere