Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S CVR 15 68 40 46

+45 8612 2611

Aarhus Åboulevarden 70
8000 Aarhus C
aarhus@sj.dk
Find us on google maps

Silkeborg Papirfabrikken 20B
8600 Silkeborg
silkeborg@sj.dk
Find us on google maps

Vejle Havneparken 4, 3. sal
7100 Vejle
vejle@sj.dk
Find us on google maps

København Frederiksborggade 1, 3. sal
1360 Kbh K
kbh@sj.dk
Find us on google maps

Agnethe Rostholm Schultz

Agnethe Rostholm Schultz

Piccoline

ars@sj.dk
+45 86 12 26 11

Alex M. Jørgensen

Alex M. Jørgensen

El og IKT

amj@sj.dk
+45 41 94 94 03

Anders Brønden

Anders Brønden

Konstruktion

abr@sj.dk
+45 41 94 94 42

Anders Laursen

Anders Laursen

Energi og Installation

anl@sj.dk
+45 41 94 94 01

Anders Møller Ley

Anders Møller Ley

Energi og Installation

aml@sj.dk
+45 41 94 93 02

Andreas Bak

Andreas Bak

Konstruktion

anb@sj.dk
+45 24 29 84 43

Andreas Castberg

Andreas Castberg

Konstruktion

aca@sj.dk
+45 24 29 84 50

Andrew Khoudi

Andrew Khoudi

Medico og Logistik

akh@sj.dk
+45 41 94 94 99

Annette Biltzing Absalonsen

Annette Biltzing Absalonsen

BIM

aba@sj.dk
+45 41 94 94 54

Annette Søndergaard

Annette Søndergaard

BIM

as@sj.dk
+45 41 94 93 01

Anni Fænø Pedersen

Anni Fænø Pedersen

BIM

afp@sj.dk
+45 41 94 94 04

Beatriz Revilla Casares

Beatriz Revilla Casares

Energi og Installation

brc@sj.dk
+45 24 29 84 62

Benedikte Kruuse Lindvig

Benedikte Kruuse Lindvig

Vidensudvikling

bkl@sj.dk
+45 41 94 94 06

Bertel Kjeldsen

Bertel Kjeldsen

Brand

bkj@sj.dk
+45 41 94 94 82

Betina Sanko

Betina Sanko

Bygningskonstruktør

bsa@sj.dk
+45 24 29 84 56

Bettina Vorsøe Elkjær

Bettina Vorsøe Elkjær

Direktions sekretær og Forretningsudvikler

bve@sj.dk
+45 24 29 84 58

Bjarke Koch-Ørvad

Bjarke Koch-Ørvad

BIM

bja@sj.dk
+45 24 29 84 48

Brian Damgaard Lauritsen

Brian Damgaard Lauritsen

Projektledelse

bdl@sj.dk
+45 41 94 94 07

Britt Krenk

Britt Krenk

Personlig assistent

bkr@sj.dk
+45 24 29 84 55

Bruno Bjerre

Bruno Bjerre

Energi og Installation

bbj@sj.dk
+45 41 94 93 21

Camilla Sif Nielsen

Camilla Sif Nielsen

Konstruktion

cni@sj.dk
+45 41 94 93 25

Caroline Heinsen

Caroline Heinsen

Energi og Installation

che@sj.dk
+45 41 94 93 32

Carsten Hvidberg Madsen

Carsten Hvidberg Madsen

Økonomichef

chm@sj.dk
+45 24 29 84 60

Cecilie Brandt-Olsen

Cecilie Brandt-Olsen

Studentermedhjælper

cbo@sj.dk
+45 24 29 84 63

Christian Bisgaard Andersen

Christian Bisgaard Andersen

Konstruktion

cba@sj.dk
+45 41 94 94 09

Christian Corydon Frederiksen

Christian Corydon Frederiksen

Konstruktion og Brand

ccf@sj.dk
+45 41 94 93 03

Christian Juul Schneider

Christian Juul Schneider

El og IKT

cjs@sj.dk
+45 24 29 84 64

Christina Kuntz

Christina Kuntz

PA - Logistikkonsulent

cku@sj.dk
+45 41 94 94 18

Christoffer Rasmussen

Christoffer Rasmussen

Energi og Installation

cra@sj.dk
+45 24 29 84 61

Claus Hoffmann

Claus Hoffmann

Tegnestueleder i Vejle

cho@sj.dk
+45 41 94 93 50

Claus Boe Jensen

Claus Boe Jensen

Energi og Installation

cbj@sj.dk
+45 41 94 93 30

Claus Pedersen

Claus Pedersen

El og IKT

cpe@sj.dk
+45 41 94 94 08

Claus Sigurd Lykke

Claus Sigurd Lykke

Byggeledelse

csl@sj.dk
+45 41 94 94 21

Dannie Hartung Nielsen

Dannie Hartung Nielsen

El og IKT

dhn@sj.dk
+45 24 29 84 52

Duncan Horswill

Duncan Horswill

Tegnestueleder i København

dho@sj.dk
+45 24 29 84 42

Erik Jensen

Erik Jensen

Firmaledelse

ej@sj.dk
+45 41 94 94 94

Erik Hegård Nielsen

Erik Hegård Nielsen

Byggeledelse

eni@sj.dk
+45 41 94 94 53

Flemming Jensen

Flemming Jensen

Teknologi

fje@sj.dk
+45 41 94 94 76

Frands Wulff Andersen

Frands Wulff Andersen

Projektledelse

fwa@sj.dk
+45 41 94 93 05

Frank Jensen

Frank Jensen

Direktør

aarhus@sj.dk
+45 24 29 84 55

Gert Petersen

Gert Petersen

Tegnestueleder i Silkeborg

gp@sj.dk
+45 41 94 93 00

Gitte Anette Kjeldsen

Gitte Anette Kjeldsen

Energi og Installation

gkj@sj.dk
+45 41 94 93 18

Helena Touborg

Helena Touborg

Konstruktion

hto@sj.dk
+45 41 94 93 09

Henning Lund Pedersen

Henning Lund Pedersen

El og IKT

hlp@sj.dk
+45 41 94 94 12

Henriette Poulsen

Henriette Poulsen

BIM

hep@sj.dk
+45 41 94 93 06

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Konsulent

hso@sj.dk
+45 25 54 40 14

Inger Wütz

Inger Wütz

BIM

iw@sj.dk
+45 41 94 93 07

Jacob Spliid Bech

Jacob Spliid Bech

El og IKT

jsb@sj.dk
+45 41 94 94 10

Jacob Berthelsen

Jacob Berthelsen

Konstruktion

jbe@sj.dk
+45 41 94 93 27

Jakob Frost

Jakob Frost

Konstruktion

jfr@sj.dk
+45 24 29 84 57

Jakob Rostgaard Dyring

Jakob Rostgaard Dyring

Energi- og indeklimaingeniør

jrd@sj.dk
+45 41 94 94 72

Jakob Ølgaard Agerbo Hansen

Jakob Ølgaard Agerbo Hansen

BIM

jha@sj.dk
+45 41 94 94 83

Jan Bengt Helmer

Jan Bengt Helmer

BIM

jhe@sj.dk
+45 41 94 93 47

Jane Holmstrup

Jane Holmstrup

Akkvisition

jah@sj.dk
+45 41 94 94 13

Jane Kipp

Jane Kipp

BIM

jak@sj.dk
+45 41 94 93 72

Janni Lohse Birch Jensen

Janni Lohse Birch Jensen

Kontorassistent

jaj@sj.dk
+45 24 29 84 45

Jeanett Marquart

Jeanett Marquart

Økonomifunktion

jma@sj.dk
+45 41 94 94 38

Jens Peter Arnung

Jens Peter Arnung

Konstruktion

jpa@sj.dk
+45 41 94 94 78

Jens Vølund Hansen

Jens Vølund Hansen

EL og IKT

jvh@sj.dk
+45 41 94 93 29

Jesper Riise Jakobsen

Jesper Riise Jakobsen

Konstruktion

jrj@sj.dk
+45 41 94 94 79

Jesper Meldgaard Jensen

Jesper Meldgaard Jensen

Tegnestueleder i Aarhus

jmj@sj.dk
+45 41 94 94 16

Jesper Juel Merbt

Jesper Juel Merbt

El og IKT

jme@sj.dk
+45 41 94 93 33

Jette Rahbek Tørnæs

Jette Rahbek Tørnæs

Teknisk Designer

jrt@sj.dk
+45 41 94 93 04

Jimmy Thorup Ovesen

Jimmy Thorup Ovesen

El & IKT

jmo@sj.dk
+45 41 94 94 77

Johanne Rann Salten Sørensen

Johanne Rann Salten Sørensen

Brand og Konstruktion

jss@sj.dk
+45 41 94 93 28

Johannes Pham

Johannes Pham

Teknologi

jph@sj.dk
+45 41 94 94 50

John Harley Rasmussen

John Harley Rasmussen

Byggeledelse

jhr@sj.dk
+45 41 94 94 55

Jon Wedersø Strunge

Jon Wedersø Strunge

Energi og Installation

jws@sj.dk
+45 41 94 94 71

Jess Grotum Nielsen

Jess Grotum Nielsen

Brand

jgn@sj.dk
+45 41 94 94 48

Jørgen Andersen

Jørgen Andersen

Byggeledelse

jna@sj.dk
+45 41 94 93 11

Karen Schousboe Vium

Karen Schousboe Vium

Konstruktion

ksv@sj.dk
+45 41 94 93 24

Karsten Flyger

Karsten Flyger

Byggeledelse

kfl@sj.dk
+45 41 94 94 23

Kenneth Steenberg Jaquet

Kenneth Steenberg Jaquet

Brand

ksj@sj.dk
+45 41 94 94 51

Kent Virring Sørensen

Kent Virring Sørensen

El og IKT

kvs@sj.dk
+45 41 94 93 31

Kim Ølgård Vind

Kim Ølgård Vind

El og IKT

kvi@sj.dk
+45 41 94 94 34

Kristian Flyvholm

Kristian Flyvholm

Konstruktion

krf@sj.dk
+45 41 94 94 44

Lars Bak

Lars Bak

Energi og Installation

lb@sj.dk
+45 41 94 94 19

Lars Hestbech

Lars Hestbech

Konstruktion

lah@sj.dk
+45 41 94 93 12

Lars Hoff

Lars Hoff

Energi og Installation

lh@sj.dk
+45 41 94 94 20

Lars Raunsø Jensen

Lars Raunsø Jensen

El og IKT/ Konsulent

lrj@sj.dk
+45 51 82 13 14

Lars Kloster Larsen

Lars Kloster Larsen

Byggeledelse

lkl@sj.dk
+45 41 94 93 81

Lars Nielsen

Lars Nielsen

Energi og Installation

lni@sj.dk
+45 24 29 84 47

Lasse Lyngby Mikkelsen

Lasse Lyngby Mikkelsen

Energi og installation

llm@sj.dk
+45 41 94 93 13

Leif Lind Jepsen

Leif Lind Jepsen

Konstruktion

llj@sj.dk
+45 41 94 93 14

Lotte Jacobsen

Lotte Jacobsen

BIM

lj@sj.dk
+45 41 94 94 22

Lone Lundberg

Lone Lundberg

Energi og Installation

llu@sj.dk
+45 41 94 93 52

Lars Sørensen

Lars Sørensen

Projektleder

las@sj.dk
+45 24 29 84 59

Mahmoud Isakandarani

Mahmoud Isakandarani

BIM

mis@sj.dk
+45 24 29 98 40

Majbritt Pøhl

Majbritt Pøhl

BIM

map@sj.dk
+45 41 94 94 47

Majken Tessa Tollaksen

Majken Tessa Tollaksen

Kommunikationsmedarbejder

mto@sj.dk
+45 41 94 93 34

Malene Egholm Lorenzen

Malene Egholm Lorenzen

BIM

mlo@sj.dk
+45 41 94 94 75

Malene Otte

Malene Otte

Konstruktionsingeniør praktikant

mot@sj.dk
+45 94 93 49

Martin Kirkegaard

Martin Kirkegaard

BIM

maa@sj.dk
+45 41 94 94 05

Max Haugaard Pedersen

Max Haugaard Pedersen

Konstruktion

mhp@sj.dk
+45 41 94 94 41

Mette Skov Frederiksen

Mette Skov Frederiksen

Konstruktion

msf@sj.dk
+45 41 94 93 23

Mette Ilsø Larsen

Mette Ilsø Larsen

Energi og Installation

mil@sj.dk
+45 41 94 94 25

Michael Dam

Michael Dam

Energi og Installation

mda@sj.dk
+45 41 94 94 26

Michael Ginnerskov

Michael Ginnerskov

Konstruktion

mg@sj.dk
+45 41 94 93 15

Michael Heuer

Michael Heuer

Energi og Installation

mhe@sj.dk
+45 41 94 94 81

Michael Porskær

Michael Porskær

Teknologi

mpo@sj.dk
+45 41 94 94 27

Michael Runge

Michael Runge

Energi og Installation

mru@sj.dk
+45 41 94 93 54

Mie Stokholm

Mie Stokholm

BIM

mst@sj.dk
+45 41 94 94 28

Mikkel Kahlen Frandsen

Mikkel Kahlen Frandsen

Konstruktion

mf@sj.dk
+45 41 94 94 29

Mikkel Jakobsen

Mikkel Jakobsen

Konstruktionsingeniør praktikant

mja@sj.dk
+45 41 94 93 35

Mikkel Søndergaard

Mikkel Søndergaard

Konstruktion

msj@sj.dk
+45 41 94 93 08

Mogens Peder Hager

Mogens Peder Hager

BIM

mph@sj.dk
+45 41 94 94 30

Mogens Bruun Jepsen

Mogens Bruun Jepsen

Byggeledelse

mbj@sj.dk
+45 41 94 93 17

Morten Bang

Morten Bang

Konstruktion

mba@sj.dk
+45 41 94 93 77

Nicolai Kelddal

Nicolai Kelddal

Konstruktion

nke@sj.dk
+45 41 94 93 46

Nikolaj Børty Nielsen

Nikolaj Børty Nielsen

Medico og Logistik

nbn@sj.dk
+45 41 94 94 45

Niels Bøge

Niels Bøge

Energi og Installation

nb@sj.dk
+45 41 94 94 31

Niels Ibsgaard

Niels Ibsgaard

Energi og Installation

nib@sj.dk
+45 41 94 94 52

Niels Lilleør

Niels Lilleør

Kvalitetskoordinering

nli@sj.dk
+45 41 94 94 49

Niels Arne Højgaard Mohn

Niels Arne Højgaard Mohn

El og IKT

nim@sj.dk
+45 41 94 93 80

Niels-Ulrik Kofoed

Niels-Ulrik Kofoed

Projektleder

nuk@sj.dk
+45 41 94 93 10

Nikolaj Stidsen

Nikolaj Stidsen

Piccolo

nst@sj.dk
+45 41 94 94 14

Olav Lynggaard

Olav Lynggaard

El og IKT

oly@sj.dk
+45 41 94 93 48

Ole Madsen

Ole Madsen

El og IKT/ Konsulent

oma@sj.dk
+45 24 29 84 51

Ole Skovgaard Olesen

Ole Skovgaard Olesen

Konstruktion

oo@sj.dk
+45 41 94 94 32

Peder Rønne Thomsen

Peder Rønne Thomsen

Energi og Installation

prt@sj.dk
+45 41 94 93 70

Per Nørtoft Holm

Per Nørtoft Holm

El Ingeniør

pnh@sj.dk
+45 41 94 94 17

Per Overgaard Rasmussen

Per Overgaard Rasmussen

Medico og Logistik/ Konsulent

por@sj.dk
+45 41 94 94 74

Per Lanng

Per Lanng

El og IKT

pla@sj.dk
+45 41 94 93 79

Per Sørensen

Per Sørensen

Byggeledelse

pes@sj.dk
+45 41 94 94 02

Peter Overvad Andersen

Peter Overvad Andersen

El og IKT

poa@sj.dk
+45 41 94 93 51

Peter Jørgensen

Peter Jørgensen

El og IKT

pej@sj.dk
+45 24 29 84 46

Peter Søholm Larsen

Peter Søholm Larsen

BIM

psl@sj.dk
+45 41 94 93 55

Peter Vejrum

Peter Vejrum

Konstruktion

pve@sj.dk
+45 41 94 93 53

Rasmus Ditlev Graversen

Rasmus Ditlev Graversen

Energi og Installation

rdg@sj.dk
+45 94 94 73

Rasmus Lautrup

Rasmus Lautrup

Energi og Installation

rla@sj.dk
+45 24 29 84 49

Sabine Mols Slaikjær

Sabine Mols Slaikjær

Energi og Installation

sms@sj.dk
+45 24 29 84 39

Sara Louise Dinesen

Sara Louise Dinesen

Studentermedhjælp

sld@sj.dk
+45 86 12 26 11

Steen Berthelsen

Steen Berthelsen

Energi og Installation

sb@sj.dk
+45 41 94 94 35

Svend Erik Skovsgaard

Svend Erik Skovsgaard

Energi og Installation

ses@sj.dk
+45 41 94 93 19

Søren Kristensen

Søren Kristensen

Energi og Installation

sk@sj.dk
+45 41 94 93 20

Søren Poulsen

Søren Poulsen

El og IKT

spo@sj.dk
+45 41 94 94 46

Søren Baden Rasmussen

Søren Baden Rasmussen

BIM

sbr@sj.dk
+45 41 94 94 80

Thorbjørn Martens Illemann

Thorbjørn Martens Illemann

Medico og Logistik

tij@sj.dk
+45 41 94 94 24

Thomas Betak

Thomas Betak

El og IKT

thb@sj.dk
+45 41 94 94 70

Thomas Spange Bruun

Thomas Spange Bruun

BIM og Brand

tsb@sj.dk
+45 24 29 84 41

Thomas Højgaard

Thomas Højgaard

Konstruktion

th@sj.dk
+45 41 94 94 36

Tiffanie Thostrup Jensen

Tiffanie Thostrup Jensen

Supporter

ttj@sj.dk
+45 24 29 84 54

Timo Nielsen

Timo Nielsen

Studentermedhjælp

tni@sj.dk
+45 2818 8091

Tonni Elkjær

Tonni Elkjær

Konstruktion

tek@sj.dk
+45 41 94 93 22

Torben Holt Roesen

Torben Holt Roesen

Byggeledelse

thr@sj.dk
+45 41 94 94 43

Troels Ekeroth Bisbjerg

Troels Ekeroth Bisbjerg

BIM

teb@sj.dk
+45 41 94 93 26

Thomas Vinther

Thomas Vinther

Energi og Installation

tfv@sj.dk
+45 41 94 94 37

Ulla Madsen Thau

Ulla Madsen Thau

Energi og Installation

umt@sj.dk
+45 41 94 94 39

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere