Ilulissat Isfjordscenter

Ilulissat Isfjordscenter

Visualisering MIR
Den overordnede geometri er defineret ud fra fire simple kurver. Kurverne er blevet splittet op for at kunne definere de konstruktive rammer.
Konstruktionsprincip
Ved den udfordrende geometri har workflowet frem og tilbage mellem de forskellige modeller været en stor fordel.
Der er skabt et volumen som kan rumme alle installationer, da man ikke har været interesseret i store synlige installationer i terræn eller på 'skallen'.
Visualisering MIR
Visualisering MIR
H.C. Andersens Hus

H.C. Andersens Hus

Kengo Kuma & Associated / Cornelius + Vöge Architects / MIR
Vægge og søjler i beton.
Model workflow er benyttet i forbindelse med analyser af lastopland, som har ændret sig løbende.
Betondækket er tilpasset landskabet for oven og rumhøjder og forløb i kælder. Man har undersøgt mulighederne for et plant, et plateau, et bølgende og et triangulær dæk.
I haven opføres lette pavilloner i træ, der blandt andet rummer Foyer, cafe og butik.
Det nye sted kombineres med den eksisterende bebyggelse, herunder digterens fødehjem, hvilket har stillet store krav til byggegruppen.
Alle installationer er gemte, så de passer ind i udstillingerne, samtidig med at der kan ændres på dem. Der har derfor også været meget koordinering mellem installationerne.
Kengo Kuma & Associated / Cornelius + Vöge Architects / MIR
Kengo Kuma & Associated / Cornelius + Vöge Architects / MIR
Vandkulturhuset

Vandkulturhuset

Illustration: Kengo Kuma / Cornelius Vöge
3D model
Oversigt over kælder
Basen for tagkonstruktionen
Dækopdelt keglestub
Hule keglestubbe
Samlet bygningskonstruktion
Facaden iklædes teglsten
Hovedføringsveje er integreret i bygningen
Illustration: Kengo Kuma / Cornelius Vöge
Illustration: Kengo Kuma / Cornelius Vöge
Illustration: Kengo Kuma / Cornelius Vöge
Illustration: Kengo Kuma / Cornelius Vöge
Illustration: Kengo Kuma / Cornelius Vöge
Illustration: Kengo Kuma & Associates / Cornelius Vöge
Ry Højskole

Ry Højskole

Furesø Rådhus

Furesø Rådhus

Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
SHIP

SHIP

Illustration: Dimension Design
De svævende pæle på illustrationen er de ekstra pæle som er blevet pæle-funderet mellem de allerede rammede pæle.
Der skulle knap 3000 pæle til at bære den enorme bundplade og den resterende del af konstruktionen.
Oversigt kælderetagen
Oversigt stuetagen
Oversigt over 2. sal
Den samlede bygning
Illustration: Dimension Design
Illustration: Dimension Design
Rømerhus

Rømerhus

Her ses den samlede bygningskonstruktion
Trappekerne og megasøjler
Kælderniveau nede ved åen. Ristedækket bliver båret af søjler
Stålbjælkerne bærer betondækket
Tagkonstruktionen er hævet for at få fuld udnyttelse af alle etager og lægder mellem stålkonstruktionen er sat ind for at bære tagfladen
Illustrationen viser samspillet mellem installationer og konstruktioner
De indvendige illustrationer
Bestseller butikken i stueetagen
E+N Arkitekter
Tagterrasse for de erhvervsdrivende
Café Rømer
Erhvervs areal
Erhvervs areal
Tingbjerg Kulturhus

Tingbjerg Kulturhus

Foto Quintin Lake
Bygningen er in-situ støbt og består af padehattedæk, der bæres af søjler. Illustrationen viser bygningen fra bagsiden vist med afstivende vindkryds og sekundær stålkonstruktion, der bærer teglbeklædning på tagfladen.
Viser primære og sekundære ståldragere uden vindkryds. Trapezpladerne spænder mellem sekundære ståldragere.
Bagside uden ydervægge. De etageafskillende padehattedæk bæres primært af in-situ støbte søjler.
View op mod padehattedæk. Det simple udtryk med de få søjler og det store spænd er skabt ved at indsætte sprængværk i HEB 100 profiler indstøbt i beton.
Bygningen er her set fra den korte side. Alle stærk belastede og stabiliserende ydervægge, padehattedæk og søjler er af in-situ støbt beton. Moderat belastede betonvægge er opført med betonelementer.
Bygningen set fra toppen
Bygningen set fra top/front
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Opalen - Ingeniørhuset i København

Opalen - Ingeniørhuset i København

Visualisering Dorte Mandrup Arkitekter
Ved den udfordrende geometri har workflowet frem og tilbage mellem de forskellige modeller være vigtigt.
Designkoncept
Den samlede konstruktion
Der er over 250 unikke samlinger, hvoraf 50% er spejlvendte
Tilbygningen skal rumme alle installationer, da der ikke må være store synlige installationer i terræn eller på 'skallen'. Installationerne bliver bl.a. intrigeret i konstruktionselementerne.
Eksempel på spændings analyser af hovedpylonerne fra Robot
Visualisering Dorte Mandrup Arkitekter
Vrå Skole og Børnehus

Vrå Skole og Børnehus

Illustration - AART Architects & JAJA Architects
Illustration - AART Architects & JAJA Architects
Illustration - AART Architects & JAJA Architects
Illustration - AART Architects & JAJA Architects
Nyborg Slot

Nyborg Slot

Illustrationer; Cubo, JaJa Architects og Schönherr Landskabsarkitekt
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Mindet 6

Mindet 6

Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Illustrationer C.F. Møller Architects
Hotel Scandic Spectrum

Hotel Scandic Spectrum

Til venstre vises ventilationens luftgennemstrømning af DISSING+WEITLING architecture og til højre vises ingeniørens luftstrømnings- og temperatur beregninger (CFD).
Fertin Pharma A/S

Fertin Pharma A/S

Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Det Nye Universitetshospital, DNU

Det Nye Universitetshospital, DNU

Et af de dobbelthøje teknikrum, hvor der på hver side er placeret ventilationsaggregater. Quintin Lake Photography
Isolatør i færd med at isolere kølerør. Quintin Lake Photography
Kommende værksted for sygehuspersonalets driftsfolk. Hele området bliver udført med synlig rørføring. Quintin Lake Photography
Røde Kors

Røde Kors

Foto - Quintin Lake
Illustrationen viser, hvordan den foldede og trappeformede tagkonstruktion understøttes ved randen og af enkelte søjler.
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
JYSK Park

JYSK Park

Det nye superliga stadionanlæg får plads til 10.000 tilskuere
Shelter for Agathe Tyche - Pavillon 2017

Shelter for Agathe Tyche - Pavillon 2017

Et af de første step har været at opbygge en parametrisk model til at skabe en initialform, der modelleres som stævnen af et skib.
Når en nøgletegning indlæses, resulterer programmet i denne initialform. Initialformen udfoldes og mappes til billedfilen. Kunstværket i 2D gives en 3D form ved, at der placeres et u,v-koordinatsystem henover billedfilen som en udfoldet skibsstævn.
Princip for mapping af værdier i billedet til initialformen.
Eksempel på oprejst og deformeret form.
3D testprint af deformeret form.
Endeligt 3D print i 1:1.
Her ligger pavillonens dele klar som et puslespil.
Test af forgyldningsproces på 3D testprint.
Efter forgyldning af pavillonens enkelte dele, samles den.
Det færdige resultat, klar til at blive flyttet.
Pavillonen fik en fremtrædende placering ved DHL-stafetten i Mindeparken i Aarhus 2017.
Efter en veloverstået DHL-stafet blev pavillonen flyttet til Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur i Odense og efterfølgende Randers Kunstmuseum
Ku.Be Kultur- og Bevægelseshus

Ku.Be Kultur- og Bevægelseshus

Illustration af bygningens former af ADEPT Architects.
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
Foto - Quintin Lake
DanFoam ApS

DanFoam ApS

Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Foto Quintin Lake
Skatepark - Læssøesgade skole

Skatepark - Læssøesgade skole

Foto Jason Champney
Tønder Rådhus

Tønder Rådhus

Foto Rasmus Hjortshøj
Udkigstårn Aarhus Havn

Udkigstårn Aarhus Havn

3D printede modeller anvendes.
Fra 3D model til 1:1.
Quintin Lake Photography
Quintin Lake Photography
Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Udgravning til Solgården på Aarhus Universitet. Arkitekt C. F. Møller og entreprenør Ove Schrøder med front til Søren Jensen overfor. Foto fra begyndelsen af 1940'erne.
Foto fra byggeriet i begyndelsen af 1940'erne.
Foto Quintin Lake
Udsigt fra parken.
Institut for kemi. Foto Quintin Lake
TIRPITZ – 3. partskontrol

TIRPITZ – 3. partskontrol

Rasmus Hjortshøj
Teknisk Skole Silkeborg

Teknisk Skole Silkeborg

Jyske Bank - nyt kontorhus Staghøjvej Silkeborg

Jyske Bank - nyt kontorhus Staghøjvej Silkeborg

Billede af beregningsmodellen for trappen til Jyske Bank.
Illustration af indgangspartiet med trappearrangementet.
Det første foto af trappen. Foto Byggeriets Billedbank Aps.
Foto Jens Ravn
Kolding HF & VUC

Kolding HF & VUC

Foto Mark Syke
Foto Mark Syke
Sonnesgade 11

Sonnesgade 11

Illustration af bygningens stabilisering.
Foto Jason Champney
Foto Jason Champney
Foto Jason Champney
Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Foto Thomas Mølvig
Collage af funderings arbejdet
Skitse af fundereringsarbejdet.
GEWI-pæle fundering
"Mavebælter" til sikring af eksisterende fundament.