Historik

1. Generation
I 1945 etablerer Søren Jensen sin egen ingeniørvirksomhed i Silkeborg i en tid præget af knaphed og usikkerhed. Virksomheden udviklede sig hurtigt takket været Sørens evne til at tænke kreativt og handle ansvarligt. Det er kerneværdier, der stadig ligger dybt i firmaets DNA.

2. Generation
I 1965 kommer Erik Jensen med i firmaet. Han fik ansvaret for den nye tegnestue i Aarhus og bragte evnen, modet og lysten til at afprøve nye teorier og materialer med sig. Han ansatte talentfulde installationsingeniører og satte gang i den tværfaglige udvikling, som siden både organisatorisk og løsningsmæssigt har præget firmaet.

3. Generation
I 2004 blev Frank Jensen, efter en årrække i udlandet, ansat i firmaet. Han medbragt globalt udsyn og fokus på den teknologiske udvikling samfundet gennemlever. Konkret har det betydet en meget tidlig satsning på fx BIM og Computational Design.

I dag har 3 x Jensen deres daglige gang i firmaet. Erik som ledende ingeniør og bestyrelsesformand, Frank som administrerende direktør og Flemming, Eriks yngste søn, som IT-medarbejder. Sammen udgør de firmaets samlede ejerkreds.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere