Arkitektonisk greb dannet af hovedspændingslinjerne

Ved Frederiksberggade 2 i København er der hentet inspiration fra den italienske arkitekt/ingeniør Nervi’s arbejde med topologioptimerede loftkonstruktioner. Om det siger Mikkel Søndergaard, der arbejder på sagen, ”Det er en bygherre, som giver os plads til at spille ind med ideer – det er en helt unik opgave, hvor vi har mulighed for at arbejde med spektakulære løsninger – det er synlig ingeniørkunst. Vi er ved at skabe et etagedæk, som visuelt vil trække folk op på 1. sal i butiksområdet.”

Illustration - DesignGroup Architects

Etagedækket, som er et in-situ støbt ribbedæk, er designet efter kræfternes bevægelse gennem dækket. Dækket er understøttet langs bygningens facader og af en enkelt søjle placeret centralt i bygningen. Ved at modellere dækket, kan hovedspændingslinjerne i dækket bestemmes. Herefter placeres ribberne de steder, hvor hovedspændingslinjerne koncentreres. Dækket udtrykker herved pladens måde at bære lasten på i ribberne.

”De ribber vi tegner op, de ligger efter nogle hovedspændinger, som har sat et arkitektonisk præg på bygningen.” Mikkel Søndergaard

Til det tilføjer konstruktionsingeniør Peter Vejrum, der også er på sagen, ”Når hovedspændingslinjerne bestemmes i dækket, findes der i princippet et uendeligt antal linjer, som man skal have sorteret. Hvert punkt i pladen har nemlig to, på hinanden ortogonale spændingsretninger, der repræsenterer største og mindste hovedspænding. For hvert af disse punkter traces spændingslinjerne til der rammes en understøtning. Når alle disse spændingslinjer er bestemt, sorteres linjerne, hvilket giver det flotte blomsterlignende mønster, der viser kræfternes vandring gennem dækket ud til facaden og ind til hovedsøjlen. I disse mønstre placerer vi ribber som udformes med varierende højde efter belastningsgraden. Ribbeudformningen linkes derefter direkte ind i Revitmodellen”

Illustration - DesignGroup Architects

Centralt i bygningen placeres en hovedsøjle, der bærer størstedelen af bygningen. Hovedsøjlen udføres med afgreninger, der bærer det ophængte dæk over stueplan. Søjlen får derfor et udtryk, der minder om en trækrone. Det ophængte dæk over stuen udføres som et kompositdæk med stålbjælker sammenstøbt med en topplade i beton.

Illustration - DesignGroup Architects

Byggeteknisk er der stor fokus på robusthed, til det siger Mikkel, ”Vi har eftervist alle etagedæk for at sikre at der ikke kan ske et progressivt kollaps, hvis hovedsøjlen fjernes. Vi har også i Søren Jensen stilen suppleret med simple håndberegninger. Vi har derfor et grundlag som vi stoler på og som vi benytter til at bakke op om vores beregningsmodeller.”

Projektet udføres i Søren Jensens Team K, i tæt samarbejde med DesignGroup Architects.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere