Bæredygtighed i øjenhøjde - Fra dialog, prioritering og Excel til udbud og certificering

Nyt dialog- og prioriteringsværktøj gør det lettere for byggeudvalg at udarbejde certificeringer inden for bæredygtighed.

Værktøjet er designet til at indgå i byggeriets idé-og programfase og boligorganisationers udvikling af bæredygtighedsstrategier. I den almene sektor kan værktøjet indgå som en central brik, når boligorganisationer skal bygge nyt eller renovere. Her bliver beboerdemokraterne ofte præsenteret for svære tekniske begreber, især hvis der indgår drøftelser om certificeringer indenfor bæredygtighed. Værktøjet kan visualisere, konkretisere og skabe dialog om bæredygtighed, og på den måde være med til at gøre det nemmere for både projektleder og beboerdemokrater at prioritere bæredygtighed i netop deres byggeprojekt.

”Værktøjet kan hjælpe med at gøre beslutningsprocesserne mere åbne og hjælpe med at fastlægge en strategi.” Anette Østerhåb, Organisationsformand Al2bolig

Gennem det sidste års tid har en arbejdsgruppe i samarbejde med et stærkt og tværfagligt advisory board udviklet værktøjet, der skal lette dialogen og konkretisere prioriteringen af bæredygtighed. Værktøjet er blevet testet af projektledere og beboerdemokrater fra den almene sektor, hvilket også har bidraget til udviklingen og den endelige form.

”I vores organisation vil vi inddrage vores beboere. Værktøjet giver legitimitet, og resultaterne kan trækkes op af skuffen også om fem år.” Per Kinly, Projektleder AL2bolig

Bag værktøjet står boligorganisationerne AL2bolig og Sct. Jørgens, Viborg, der i samarbejde med Acelab, Rambøll og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har udarbejdet dette dialog- og prioriteringsværktøj, der bringer DGNB- systemet i øjenhøjde med beslutningstagerne. Projektet er støttet af Den Almene Forsøgspulje og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

”Værktøjet er skabt i erkendelse af at bæredygtighed kan virke abstrakt og teknisk tungt. Et af projektets succeskriterier er, at beslutningstagerne føler, at de får en bedre forståelse for, hvordan deres beslutninger påvirker et byggeprojekts bæredygtighed samtidig med at de føler et større ejerskab for de beslutninger, der træffes om projektets bæredygtighed.” Ole Nielsen, byggechef, Sct. Jørgen, Viborg

Værktøjets dele

Helt konkret består værktøjet af to dele: Et Excel-baseret værktøj og en række fysiske dialogkort, spilleplade og kuber til prioritering samt en tjekliste. Excel-systemet er baseret på DGNB-systemet for boliger, hvor DGNB-kriterier er omsat til en række emner og temaer med forskellige spørgsmål.

Gennem svar på spørgsmål fra dialogkortene prioriterer beboerdemokraterne sammen med projektlederne graden af bæredygtighed i nybyggeri og renoveringer.

Resultatet indtastes i Excelarket og bliver til konkrete anbefalinger og muligheder i forhold til DGNB- certificeringsordningen, der kan bruges direkte i udbuddet.

Læs mere, køb og download

Værktøjet kan efter frigivelsen den 20. november både købes og downloades fra AlmenNets hjemmeside. Ind til da kan du følge med under projektbiblioteket.

Årets events - Hør mere om værktøjet

Dialog- og prioriteringsværktøjet bliver i løbet af året præsenteret forskellige steder både i Danmark og i udlandet.

18. maj 2017: Dansk Green Building Councils forårskonference ved Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

5. – 7. Juni 2017 i Hong Kong: World Sustainable Built Environment (den største konference indenfor bæredygtigt byggeri) ved Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

17. og 18. november 2017 i Aarhus: Almene Boligdage i Aarhus ved boligorganisationerne Al2bolig og Sct. Jørgen.

Bidragsydere

Følgende personer har bidraget til udviklingen af værktøjet enten som en del af arbejdsgruppen (AG), advisory board (AB) eller test gruppen (TG): Ole Nielsen (AG) og Jesper Toft-Nielsen (TG) , Boligselskabet Sct. Jørgen-Viborg (AG), Allan Werge (WG), Tania Andersen (AG), Peter Brix Westergaard (AB) og Per Kinly (TG), AL2Bolig, Anna-Claudia Erichsen, Acelab (AG), Hanne Tine Ring Hansen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Stine Skøtt Pedersen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Lau Raffnsøe, Danish Green Building Council (AB), Pernille Hedehuus (AB), MT Højgaard, Philip Naegeli Arnhild (AB) og Charlotte Algreen (TG), Lejerbo, Katja Adelhøj Lindblad (AB), Heine Krarup Møller (TG) og Jonas Hugo Stavad (TG) , Boligkontoret Danmark, Suna Cenholt (AB), PLUSkontoret arkitekter, Henrik Staun, Lund & Staun (AB), Lisbet Wolters, Vejle kommune (AB), Carina Hedevang (TG) og Carsten Kjær Christensen (TG) AAB Aarhus

Relevante links

Til efteråret kan Dialog- og prioriteringsværktøjet downloades fra Den almene forsøgspuljes hjemmeside:
Almennet.dk
Bæredygtighed i Fremtidens Almene byggeri

Building Green Aarhus, konference.

Dansk Green Building Councils forårskonference.

World Sustainable Built Environment 2017, konference.

Kontakt

Hanne Tine Ring Hansen
Faglig projektleder
Søren Jensen
+45 4194 9426
hrh@sj.dk

Ole Nielsen
Byggechef
Sct. Jørgen-Viborg
+45 2141 3100
olni@bsjviborg.dk

Allan Werge
Direktør
AL2bolig
+45 6029 4300
alw@AL2bolig.dk

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere