Brandsikring set gennem et nyt perspektiv


Fotoet er taget af en af Søren Jensens brandfolk

Ved Søren Jensen forsøger vi at undgå vanetænkning, også i vores brandrådgivning. Frem for at skabe bygninger, hvor de brandmæssige forhold skaber begrænsninger for bygningernes anvendelse, forsøger vi at skabe en brandmæssig disponering, som sikrer den ønskede anvendelse.Illustrationen er en computer simulering af røgens bevægelse, som benyttes til dimensionering af brandventilations størrelse, for at sikre at ingen personer udsættes for kritiske forhold.

Eksempelvis er det en selvfølge, at tekniske anlæg kan blive ramt af svigt. Derfor giver anvendelsen af brandtekniske anlæg ikke fuld kompensation på andre brandtekniske aspekter. Vi har på fx Syddansk Universitets kommende Sundhedsfaglige Faktuelt i Odense arbejdet med at forebygge svigt i de brandtekniske anlæg, for derved at skabe et mere åbent og gennemsigtigt byggeri, som understøtter den ønskede daglige anvendelse.

Ved Søren Jensen er vores mål at sikre en høj brandsikkerhed – dvs. at personer i tilfælde af brand ikke bliver udsat for kritiske forhold. Dermed sagt er vores mål ikke at opfylde en bestemt standard for standardens skyld. Standarder hører til standardbygninger og ikke til den slags bygninger vi typisk beskæftiger os med.

Tidligt engagement

Brandteknisk dokumentation indgår i de fleste nye projekter og ved at lade os indgå fra projekternes tidligste fase sikrer vi en professionel rådgivning, hvor brandsikringen tilpasses de funktionsmæssige ønsker. Når vi kombinerer teoretiske og praktiske erfaringer er vi med til at skabe et større arkitektonisk frirum for bygherre, som herved kan få gennemført sine funktionsmæssige ønsker.


Fotoet er taget af en af Søren Jensens brandfolk

Videndeling og videns-opsamling

Søren Jensen indgår i et internationalt universitetssamarbejde, der er med til at sikre en bedre kvalitet i det vi laver. Via vores faglige netværk er vi med til at påvirke den traditionelle tilgang til brandrådgivning, fx da:

  • Vi fik taletid ved den årlige konference International Water Mist (IWMA) i Paris omkring brug af vandtågeanlæg - Et område, hvor vi er førende i Danmark.
  • Vi er også engagerede i Videnskabeligt selskab for brandsikkerhed. Der arbejder på at blive optaget i det internationale netværk NFPA, der er en gruppe bestående af repræsentanter fra Universiteter, producenter, ingeniører og arkitekter. Gruppen er gennem vidensdeling og videns-opsamling med til at sikre, at vi i Søren Jensen kan tilbyde en mere funktionel brandstrategi.

Ved tidligt at fokusere på de brandtekniske aspekter hindrer vi at projekterne senere skal igennem en uhensigtsmæssig omprojektering.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere