Brugercentrisk design - Hotel Scandic Spectrum

Illustration Moose Studio

Vores logistikspecialister har til formål at designe endnu bedre bygninger, de går derfor skridtet videre i forhold til, hvad der er forventeligt for brugercentrisk design. Specialisterne har fx tænkt ud af boksen til gavn for brugerne ved Københavns nye store Hotel Scandic Spectrum.

Hotel Scandic Spectrum har som alle hoteller en udfordring med at løse håndteringen af det store flow af linned, der skal indtænkes i designet af bygningen. Søren Jensens logistikspecialister har gennem analyse af bygningens flow af linnedvogne fået identificeret områder, der kan optimeres.

Traditionelt løses linned flowet ved at lave flere rum til opbevaring af linned i bygningen, hvor linned transporteres via særskilte vareelevatorer.
Søren Jensens logistikspecialisters løsningsforslag er at anvende den ene elevatorskakt i hver af logistikkerne til vertikal opbevaring og transport af linnedvogne. Der sker en reduktion af tidsforbrug og håndtering af linnedvogne ved at installere en specialdesignet lagerautomat i elevatorskakten, som åbner op på hver af værelsesetagerne.

Den automatiserede løsning kendes fra hospitaler og kan derfor let konverteres til et hotel. Den alternative løsning frigiver også et areal, som kan anvendes til andre formål fx 10 yderligere hotelværelser. Det kan derfor godt betale sig at tænke udover brugernes ønsker.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere