Computational Design – en verden af muligheder

Illustration MIR

Computational Design er med til at åbne op for en ny verden af muligheder indenfor bygningsdesign. Vi har et udviklingsteam, som er dedikeret til at udvikle værktøjer til internt brug, samt at samarbejde med eksterne parter i udviklingen af bygningskoncepter. 3D projektering og modulering indgår helt eller delvist i samtlige af vores projekter vi har derfor bedt Andreas Bak, leder af Søren Jensen Computational Design, gøre os klogere på emnet.

Foto Quintin Lake

”For mig er det et mindset mere end en metode. Computational Design handler om at anskue projekterne kreativt i tråd med den kreative ingeniør. Det handler om at vide hvornår og hvordan værktøjerne bruges. I Søren Jensen har vi en ambition om at flytte grænserne for ingeniørkunst, et godt eksempel på dette er Væksthuset i Aarhus, hvor vi som et af de første steder i Danmark har anvendt værktøjerne som en del af design processen.” Andreas Bak

Lige siden 3D modulering og computere kom i brug er udviklingen kun gået en vej – mod mere komplekse former. Dette har skabt et behov for nye måder at tænke, designe og analysere på. Men det er vigtigt at pointere at Computational Design ikke er forbeholdt de mest komplekse projekter, der er også et potentiale ved mere almindelige projekter. Der er en tendens til at flere tager Computational Design til sig, især arkitekterne, hvilket er med til at sikre et tættere samarbejde med ingeniørerne.

Illustration Dorte Mandrup

”De steder, hvor arkitekterne har taget det til sig har vi opnået et flydende og tættere samarbejde, vi arbejder herved på den samme platform, hvilket gør det muligt at udveksle data tværfagligt med arkitekterne, ligesom vi har en tværfaglig udveksling indenfor ingeniørfagene. Ved IDA - Opalen har vi dels et godt samarbejde med arkitekterne og grundet den komplekse geometri vil vi ikke kunne komme igennem projektet uden brug af Computational Design.” Andreas Bak

Computational Design er med til at flytte mulighedernes grænser yderligere, hvorigennem vi kan opnå et godt design, som har en positiv effekt på bygningsmiljøet, dette kan I se mere om i vores brochure.

Hvad får bygherre ud af Computational Design?

”Det bliver et bedre projekt, hvor vi blandt andet kan genanvende data på tværs af fagene og redskaberne er meget hurtigere til at modellerer, så vi kan nå at gennemgå flere forslag. Herigennem får vi tid til det som skaber værdi for projektet dvs. designet og få tænkt nogle tanker. Som tidligere nævnt er vores projekter efterhånden så komplekse, at de vil være umulige at løse indenfor et normalt honorar uden brug at Computational Design. Jeg ser sådan på det at indenfor nogle projekter er det en nødvendighed at bruge værktøjerne. Vi vil fx ikke kunne komme igennem projekterne IDA og Isfjordscenteret uden brug af Computational Design.” Andreas Bak

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere