Computational design er afgørende ved projekter

Illustration af Trappen ved Skt. Clemens Bro, som netop er ved at blive opført

Søren Jensen har gennem årene fået flere imponerende bygningsværker på CV’et som vi er utrolig stolte over. Flere projekter er i dag så komplekse i designet, at redskaber som computational design spiller en afgørende rolle ved projekternes tilblivelse.

Vi har spurgt konstruktionsingeniører Peter Vejrum og Kristian Flyvholm om, hvornår computational design giver værdi.

”Noget at det der er kendetegnende ved vores firma, er at vi altid har tilbudt bygherre mere end én løsning, så vi sammen finder frem til den bedste. Fordelen ved computational design er at vi på kort tid kan præsentere flere forskellige forslag. Vi kan i de tidlige faser undersøge mange flere designs og løsninger end det kan nås på traditionel vis.” Kristian Flyvholm

Peter Vejrum tilføjer, ”bygningernes geometriske kompleksitet gør også at flere af de projekter som vi sidder med simpelthen ikke kan realiseres uden brug af computational design. Projekter som Udsigtstårnet på Aarhus havn, Isfjordscentret, Trappen til Skt. Clemens Bro, Opalen og H.C. Andersens Museum består af så tilstrækkeligt komplekse geometrier, at projekterne kun kan realiseres ved at opbygge designalgoritmer, som et nedkog af designets logik. Med disse algoritmer kan vi undersøge en bred vifte af variationer af hvert design, samt hurtigt håndtere ændringer under projekteringen.”

Kristian Flyvholm tilføjer: ”Der er ikke fastdefinerede retningslinjer for, hvornår det kan benyttes. Det er altid en individuel vurdering. Computational design handler om at få skabt et løsningsfelt, hvor ingeniører ligesom arkitekter tænker i flere forskellige løsningsmuligheder.”

”Jeg benytter computational design til skabe projekt- eller fagspecifikke redskaber til at løse og udforske forskellige designproblemstillinger. Som et eksempel laver jeg ofte små parametriske modeller, der indlæser og afkoder arkitektens modelgeometri og derfra opbygger konstruktions- og beregningsmodeller automatisk, så jeg hurtigt kan håndtere ændringer og give feedback. Vi vil internt i Søren Jensen gerne dele de værktøjer vi laver med hinanden. Det er også derfor vi har oprettet en arbejdsgruppe, så vi får det maksimale ud af vores viden og får skabt fælles arbejdsmetoder.” Peter Vejrum

De slår begge fast at arbejdsmetoden gør at de som ingeniører hurtigere kan reagere på arkitekternes tilbagemeldinger og gevinsten er en højere kvalitet og et bedre samarbejde ingeniører og arkitekt imellem.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere