Dansk Green Building Councils forårskonference

Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen er inviteret til at præsentere det nye Dialog- og prioriteringsværktøj til beboerdemokrater ved Dansk Green Building Councils forårskonference, den 18. maj 2017.

Hanne T. R. Hansen har tidligere deltaget i konferencen og beskriver det som en konference, hvor de er gode til at være fremsynet.

”De formår at tage en række interessante emner op i forhold til den udvikling, som vi står på nippet af og i nogle tilfælde er i gang med, men som ikke er blevet udbredt i markedet endnu. Det samme er tilfældet i år og der er mange interessante oplægsholdere på programmet, som jeg glæder mig til at høre præsentationer fra.” Hanne Tine Ring Hansen

På dette års konference skal Hanne T. R. Hansen præsentere det nye Dialog- og prioriteringsværktøj, som tidligere er blevet præsenteret på sj.dk.

”Jeg forventer, at tilhørerne får indsigt i det dialog og prioriteringsværktøj, som vi har udviklet sammen med vores tværfaglige advisory board, AL2Bolig, Boligkontoret Sct. Jørgen, acelab og Rambøll til den tidlige dialog om bæredygtighed i boligprojekter.”

Forventningen til præsentationen af dialog- og prioriteringsværktøjet er at få motiveret deltagerne til at bruge det og tilpasse det til deres behov. Projektet er finansieret via midler fra den almene forsøgspulje og investering af egen tid hos projektets parter. Værktøjet vil derfor blive gjort offentlig tilgængelig i en redigerbar udgave på Almennets hjemmeside, når det bliver frigivet på almendage i november i år.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere