Datacenter ved Regionshospitalet Gødstrup

Der opbevares store mængder af personfølsomt og livsnødvendigt data i forbindelse med landets hospitaler. Vores datacenterteam er i færd med at projektere to datacentre ved Regionshospitalet Gødstrup for Region Midt.

Datacentrene skal håndtere al data fra hospitalerne i Region Midt. Opgaven løses ved at bygge to helt ens bygninger som redundant. Hvis det tekniske system går ned i den ene bygning, har man den anden som sikkerhed. De to datacentre opføres med en kapacitet på 500 KW, hvilket er mere end det umiddelbare behov for at tilgodese de fremtidige behov.

”Regionens hospitalsdata placeres i Gødstrup på grund af hospitalets eksisterende ringforsyning med køling, som udnyttes som den ene forsyning. Vi kører med dobbeltforsyning ved både køl, el og fiberforsyning til hvert datacenter. Udover udnyttelsen af ringkøleanlægget, opbygges der et separat kølesystem på hvert datacenter.” Team- og projektleder Carl Ove Larsen

I daglig drift kører kølesystemerne i de to datacentre med parallel drift, dvs. at der køles både med ringkøl og egen køl, hvis det ene kølesystem svigter, så tager det andet over med fuld kraft.

Vi udfører opgaven i tæt samarbejde med bygherre, hvor der afholdes ugentlige arbejdsmøder med bygherrens drifts- og projektorganisation, og hver anden uge med bygherreorganisationen, hvor beslutninger træffes. Om opgaven udtaler Carl Ove, ”Det er en ekstrem god bygherre at arbejde sammen med, hvor tingene sker i en positiv og velorganiseret ånd.

Vi har vundet opgaven i en totalrådgiver konkurrence, hvor vi ikke havde den billigste pris, men vandt opgaven på de øvrige parametre, som talte i vurderingen. Som team har vi gjort meget for at udvikle og videreuddanne vores teammedlemmer og vi er derfor stolte over, at vinde opgaven på procesbeskrivelse og kompetencer.”

Datacenterområdet er i rivende udvikling, der er mange som bygger datacentre i Danmark og der er flere, som udbygger deres eksisterende datacentre. Vi ønsker at være en aktiv partner i de nye udvidelser, der finder sted.
Teamet er under fortsat udvikling og vi søger derfor en kvalificeret kølevands- og VVS-specialist til omfattende datacenter-projekter, se opslag her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere