Der arbejdes på højtryk i Rømerhus

Det er tid til 3. del af vores føljeton omkring Rømerhus. Som de forbipasserende kan se, er Rømerhus ved Skt. Clemensbro i Aarhus, ikke helt klar endnu. Der arbejdes på højtryk og når stilladserne fjernes efter den omfattende og vanskelige renovering, vil Rømerhus igen fremstå med sit oprindelige udseende.

Foto Jens Ravn

Det er udfordrende at arbejde i Rømerhus, hvilket blandt andet har medført at der har været behov for mere afstivning end først antaget. Arbejdet skrider fremad, men der er endnu ikke sat en dato for, hvornår det indvendige arbejde er færdigt. Indvendigt har håndværkerne i det indre gårdrum påbegyndt klargøringen, til nedbrydningen af den sidste del af den eksisterende facade.

Foto Jens Ravn

Bestsellerbutikken kommer til at fordele sig over stueetagen og 1. sal, her er forskallingsarbejdet ved kompositdækket til det kommende etagedæk på 1. sal også undervejs.

Foto Jens Ravn

Trappekernen har også fået et nyt udseende, trappen placeres i en sekskantet kerne af in-situ støbt beton, hvor der i midten kommer en glas-elevator.

Foto Jens Ravn

Se mere omkring projektet her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere