Det gode ingeniørprojekt

Illustration af Hvidovre - Schmidt Hammer Lassen Architects & LINK arkitektur

På Hvidovre og Bispebjerg Hospital går Søren Jensen mod strømmen – begge projekter gennemføres som fagentreprise, hvilket medfører en højere kvalitet og fleksibilitet på projektet.

Projekter i fagentreprise giver en skarpere grænsefladekoordinering samtidig med at der stilles større krav til arkitektens og ingeniørens detaljeringsgrad.

På Hvidovre er alle kontrakter nu indgået med de som skal opføre bygningen og budgetterne holder.

”Det er motiverende at være med på et hospitalsprojekt, hvor vi ikke har været ude i sparerunder. Vi vil gerne slå et slag for fagentreprisen, som giver mening ved denne type projekt. Ved et projekt som Hvidovre er der flere fordele som taler for, da vi er i direkte dialog med de som laver opgaven. Vi opnår herved en direkte indflydelse på den kvalitet, som bygges ind.” Projektleder Frands. W. Andersen, Søren Jensen

Den samme fremgangsmåde benyttes på Bispebjerg hospital, hvor vi er i gang med hovedprojekteringen.

”Ved Bispebjerg Hospital har vi alle ingeniørfagene. Vi er ved at skabe en trend, hvor vi laver det gode ingeniørprojekt. Vi har som altid et stort fokus på økonomi – både vi og bygherre har stor fokus på at få byggeriet skåret til så vi får det rigtige udbud.” Projektleder Frands W. Andersen, Søren Jensen

Se mere om projekterne her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere