Det Innovative Observationsskjul

Foto Steffen Stamp

Vi har i samarbejde med Holscher Design, Biotope og Henrik Innovation som totalrådgiver vundet dialogkonkurrencen om at udvikle en helt ny type af observationsskjul, hvor natur- og dyreinteresserede kan komme helt tæt på.

Ideen bag Det Innovative Observationsskjul er at skabe unikke næroplevelser af naturen i Danmarks yderområder, hvor folk kan komme helt tæt på især fugle, men også andre dyr.

Ambitionen er gennem observationsskjulet at skabe de mest optimale rammer for oplevelser, der kan være med til at udvide danskernes forståelse for livet ved de danske; vådområder, moser, søer og vandhuller - uden at dyrene forstyrres.

Planen er at udvikle en prototype af et innovativt observationsskjul, som ved hjælp af mindre justeringer kan placeres på forskellige lokaliteter med forskellige vand- og grundforhold. Skjulet skal kunne flyde og samtidig være stabilt nok til at der kan anvendes sensitivt fotoudstyr.

Prototypen skal efter planen være færdig i anden halvdel af 2017, hvor skjulet opsættes ved Tryggelev Nor fuglereservat på Langeland.

Fakta

  • Konkurrencen var udbudt af Fugleværnsfonden med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond og Realdania.
  • Vinderteamet består af Søren Jensen, Holscher Design, Biotope og Henrik Innovation som totalrådgiver.

Se Fugleværnsfondens pressemeddelelse her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere