Det nye Team Koncept

Team Koncept har fået ny teamleder Andreas Castberg, der i fællesskab med teamet har været gennem en proces med gentænkning af teamets formål og arbejdsområder. Resultatet er et endnu stærkere tværfagligt team dedikeret til arbejdet med konkurrencer, specialydelser og udvikling.

Udvikling og specialkompetencer er nøgleord for Team Koncept, der gennem det sidste års tid har haft mulighed for at afprøve en række tiltag.

Selvom teamet har brugt de sidste par måneder på at tænke nyt, er det ikke forandringer men muligheder, som vores samarbejdspartnere vil kunne mærke fx i forhold til udviklingssamarbejder.

Foruden de faglige kompetencer fokuserer Team Koncept på at lede og facilitere udviklingsforløb. Vores team har stor forståelse for sammenhængen mellem værdiskabelse, god arkitektur og ingeniørkunst.

”Vi øger vores fokus på udviklingsområdet og henter inspiration fra det internationale marked, som team afprøver vi nye tiltag og søger nye materialer og teknologier – Vores team kan byde ind med ny viden og være med til at udvikle design og underbygge arkitektkoncepter fra de tidlige designfaser.” Andreas Castberg

For at højne kontinuiteten i design og udviklingsprojekter har vi lavet en arbejdsmodel, hvor en person fra Team Koncept følger med projektet fra konceptfasen ind i designfasen. Det sikrer en bedre overlevering af visioner og koncepter til de projekterende teams.

GEOGRAFISK NÆRHED

Konceptteamet fordeler sig på tværs af landet, for at vores samarbejdspartnere oplever den samme kreativitet, kvalitet og service uanset hvor projektet designes.

Søren Jensen har digitale tegnestuer og derfor kan Team Koncept let benytte de værktøjer, der er til rådighed, hvilket er med til at sikre vidensdeling i teamet på tværs af landet.

”Ved at køre livefeed opnår vi en mere uformel snak på tværs af landet. De digitale værktøjer giver os mulighed for en daglig deling og dialog omkring de input vi får fra vores samarbejdspartnere og udviklingsprojekter.” Andreas Castberg

KONCEPT OG KVALITETSUDVIKLING

Udover vores Konceptteam, har vi et internt team for Kvalitetsudvikling, som yder sparring og kvalitetssikring i forhold til arbejdet med projekterne.

”Vi har valgt at lave et forum sammen med vores Kvalitetsteam, så vores erfaringer fra de senere designfaser kan bidrage til vores udviklingsprojekter og deltagelse i konkurrencer.” Andreas Castberg

RELATEREDE ARTIKLER

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere