En faglig rejse

Vaiva Skiparyte havde ikke forestillet sig, hvilken faglig rejse hun begav sig ud på, da hun for 2 år siden begyndte som BIM medarbejder hos Søren Jensen.

”Jeg kom hertil som nyuddannet og uden den store erhvervserfaring. Heldigvis sørgede min teamleder for at jeg fra starten blev tilknyttet forskellige typer af projekter, store som små. Jeg har derfor fået lov til at prøve kræfter med de forskellige fag.” Vaiva Skiparyte

Gennem projekter med renoverings- og nybyggeri har Vaiva fået en dybere interesse for at tegne VVS og ventilation, men hun ser stadig sig selv som i en igangværende proces, hvor hun udforsker muligheder og udvikler sig fagligt.

Videreuddannelse

Vaiva begynder til foråret et nyt kapitel, hvor hun ved siden af sit arbejde hos Søren Jensen skal starte på Masteruddannelsen som fleksibelt forløb i Building Energy Design i Aalborg. Vaiva begrunder valget om at videreuddanne sig således: ”Det er super spændende at få et indblik i, hvilke overvejelser, der ligger til grund for ingeniørernes beslutninger. Med uddannelsen får jeg tilegnet mig ny viden og teori som jeg vil kunne bruge når vi projekterer.”

Udviklingsarbejde

Selv om man er ny i firmaet kan man sagtens bidrage til udviklingen. Vaiva var hurtig til at melde sig til, da der på et faggruppemøde blev spurgt efter interesserede i at indgå i et udviklingssamarbejde om at definere VVS/Vent standarderne.

”Jeg kan sagtens huske, hvor meget man kan tvivle på sig selv og det arbejde man udfører når man kommer ind som ny i et firma uden erhvervserfaring. Standarderne er en stor fordel for firmaet og de vil hjælpe de nye medarbejdere som kommer til. Det var også medvirkende til at jeg meldte mig, samtidig med at jeg selv lærer meget ved at deltage.” Vaiva Skiparyte

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere