Er projektet bygbart?

Vi har over en periode testet vores Virtual Reality-udstyr på forskellige projekter og med udgangspunkt i forskellige problemstillinger.

VR-udstyr har vist sig særlig gavnligt ved fx sikring af bygninger. Med udstyret kan den sikringsansvarlige teste kameravinkler og hvilke billeder, der uploades. Det giver især værdi ved skæve og komplekse bygninger, hvor kameraer ikke kan sættes op med en 90 graders vinkel.

”Når vi udfører de forskellige tests, kan vi indsætte inventar, for at se om det skygger for kameravinklen.” Thomas Betak, Sikringsansvarlig

Mens den BIM-ansvarlige ændrer på de forskellige kameraindstillinger, kan den sikringsansvarlige se om det ønskede billede opnås.

En anden fordel er ved dispositionsforslaget, hvor bygherre med VR-udstyret på kan inviteres på en tur ind i bygningen. Her vil bygherre på et meget tidligt tidspunkt påvirke designprocessen og opleve den sociale dimension af det regenerative byggeri.
Med VR bliver det muligt på et tidligt tidspunkt at få bygherre og evt. brugere til at evaluere på de oplevede kvaliteter gennem forskellige scenarier. Det giver en kvalificeret dialog om rumligheder, materialeopbygning og det visuelle indeklima.

”Ved et teknikrum vil den serviceansatte med VR-udstyret medvirke til at projektteamet kan optimere adgangen for de, som skal servicere bygningen. Det er i det hele taget en test af om projektet er bygbart og driftssikkert.” Jakob Frost, BIM

”Fælles er at det er ressourcer, som kun benyttes når det giver værdi for projektet og bygherre. Mulighederne er mange og der bliver endnu flere som Augmented Reality udvikles.” Thomas Betak, Sikringsansvarlig

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere