Fængslet i Horsens ønsker at lukke lyset ind

Fantastiske forvandlinger kræver helhedstænkende rådgivere – når ingeniører og arkitekter spiller sammen og udfordrer hinanden, leveres projekter i verdensklasse.

Ejerne af Fængslet i Horsens var trætte af at høre, at fængselsanlægget ikke kan tåle store indgreb. De søgte derfor efter ingeniører som turde drømme stort. Søren Jensen blev i 2015 hyret til at komme med forslag til en transformation baseret på en statisk screening for at vurdere, hvad de aldrende konstruktioner fra 1853 kan tåle af indgreb.

”Vi blev bedt om at være udfordrende i vores tilgang til de gamle konstruktioner og vi undersøgte flere muligheder; at bygge etager ovenpå, rive fløje ned, overdække gårdrummene, hænge tilbygninger på siden og erstatte gamle fløje med nye. Parallelt med vores arbejde blev arkitekterne Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen hyret til at lave en analyse af anlæggets bevaringsværdige værdier, der sammen med vores analyse kunne kortlægge de to ekstremer: Hvad der rent fysisk kan ændres i bygningerne og hvad der ikke bør ændres af hensyn til bygningens historie.” Peter Vejrum, Søren Jensen

Det samlede arbejde har vist, at der kan laves store konstruktive indgreb uden at ødelægge fængslets identitet. Vi har sammen med arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen arbejdet på en række business-cases om, hvilke tiltag der kan øge fængslets kommercielle værdi – det hele er endt ud med sigtelinjeprojektet, som kan ses på modellen, der er bygget af Søren Jensen.

Ambitionen er at åbne den nederste etage af venstre fløj, så der via et åbent glasparti skabes en lys og visuel forbindelse ud til den store åbne koncertplads. Et glasoverdækket gårdrum lukker lyset ind, samtidig med at der bliver mere rum for stedets forskelligartede aktiviteter og arrangementer.

Vigtigst for alle parter er at bevare bygningens autenticitet og historie.

På dr.dk kan man i udsendelsen ’Fantastiske forvandlinger’ se mere om projektet 8:25 min. inde i udsendelsen.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere