Flere kompetencer til Søren Jensen

Foto - Team- og projektleder Carl Ove Larsen og Anlægsingeniør Salar Amin

Vi har en holistisk tilgang til projekterne og vi har i Søren Jensen derfor valgt at få udbygget vores kompetencer inden for anlægsområdet.

I løbet af det seneste år er der kommet en række anlægsingeniører til vores datacenter team, herunder Salar Amin, som kom til Søren Jensen i april måned. Sidenhen er der kommet flere anlægsingeniører til.

”Det er spændende at være med til at opbygge dette kompetenceområde og vi er godt rustede til at varetage alle typer af opgaver. Det er positivt at opleve, hvor godt vi er blevet taget imod og vi har allerede rigtig travlt i teamet.” Salar Amin, Anlægsingeniør

Selv om vores anlægsingeniører befinder sig i et datacenterteam, så arbejder de på en lang række forskelligartede projekter fx assisterer flere af dem vores hospitalsteams.

Ved at have opbygget vores kompetencer indenfor anlægsarbejder, kan vi nu medvirke til et mere helstøbt projekt, da anlægsarbejde som regel er med til at definerer bebyggelser fra de tidligste faser. Kompetencen er derfor i tråd med øvrige kompetencer i firmaet.

Vores anlægsingeniører er kommet godt fra start, de arbejder på en lang række forskellige projekter og vi ser frem til at udvikle området yderligere.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere