Første spadestik ved Hvidovre Hospital

Visualisering Schmidt Hammer Lassen

I morgen tirsdag den 21. februar kl. 10 tager Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen det første spadestik til den bygning, som kommer til at blive Hvidovre Hospitals nye hovedindgang.

Når projektet står færdig om ca. 3 år kommer den nye bygning til at huse Hvidovre Hospitals nye fælles akutmodtagelse, en hjerteafdeling, en ny børneafdeling og et nyt barselsafsnit med integreret neonatalafsnit.

Projektteamet består af Aarhus Arkitekterne, Schmidt Hammer Lassen, Royal Haskoning B.V., Kragh & Berglund Landskabsarkitektur, Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Du kan se mere om projektet her:

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere