Forøget kvalitet i projekterne

Søren Jensens computational design arbejdsgruppe bestående af ildsjæle, har en fælles forståelse for og interesse i arbejdsmetoden. Gruppen består af eksperter i konstruktion, energi og indeklima, BIM og logistik alle med supplerende kompetencer i programmering.

Computational design har i flere tilfælde vist sig at være løsningen ved kompleks geometri. Men mulighederne er mange, som Energi og Indeklima ingeniør Jon Strunge understregerer, ”Computational design er en arbejdsmetode, der udvider ingeniørens indsigt, fleksibilitet og kommunikation. En værktøjskasse bruges til at give tværfaglig feedback på flere design iterationer og skaber et større vidensgrundlag fra de tidlige skitser. Herved forøges både kvalitet og designrobusthed - det giver en affødt reduceret risiko for fordyrende sene projektændringer og hvor vi proaktivt kan arbejde imod innovative synenergier mellem arkitektur- og ingeniørfaget. Dette tilfører værdi til det komplekse såvel som det helt traditionelle byggeri”.

Vores arbejdsgruppe arbejder på implementering, løbende videreudvikling af arbejdsmetoder via vidensdeling, samt at forbedre værktøjskassen og kommunikationen, så vi kan tilføre maksimal designværdi for bygherrer, arkitekter og brugere.
Værktøjerne benyttes på flere forskellige typer af projekter, fx:

Visualisering af Vrå Skole - AART Architects & JAJA Architects

  • Vrå Skole - her har værktøjskassen bidraget til at analysere en række ønskede designparametre for vinduer og lameller for at opnå god balance mellem termisk indeklima og dagslyskvalitet

  • Den nye trappe til Skt. Clemens bro, hvor trappegeometrien genereres parametrisk ud fra arkitektgrundlag og overføres automatisk til Revit og beregningsprogram.

Visualisering af Godsbane Kollegiet - Kjaer og Richter

  • Godsbanekollegiet, hvor revitgeometrien benyttes til automatisk at generere vindlaster samt at lave lastfordeling og stabilitetsberegninger (en normalt meget tidskrævende proces)

Visualisering af ZigZag Building - E+N Arkitektur

  • ZigZag Building – her bruges revitgeometri til at lave automatisk vandret lastfordeling som ovenfor, samt at lave automatisk lodret lastnedføring (også normalt en meget tidskrævende proces).

Få mere information om specialkompetencen her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere