Frederiksberggade 2 - hovedsøjlen tager form

Transformationen af Frederiksberggade 2 i København er i fuld gang, og den karakteristiske hovedsøjle og ribbedækket er ved at tage form.
Mange designovervejelser er gået forud for at hovedsøjlen nu står, og at vi snart kan støbe ribbedækket..

Man kan læse mere om udviklingen af ribbedækket her:
Arkitektonisk greb dannet af hovedspændingslinjerne (sj.dk)
Transformation af Frederiksberggade 2 i København (sj.dk)

I december 2019 påbegyndte processen hvor hele bygningen på nær
facaden og tårnkonstruktionen blev revet ned
Bag den gamle facade er der nu ved at blive opført en 7. etagers bygning. inkl. 1 etage kælder.

Under opstarten af nedrivningen, fandt arkæologerne fra Københavns Museum en gammel voldgrav, ca. 1.000 år gammel, og resterne fra en gammel byport. Arkæologer var på sitet for at udgrave det særlige fund, hvor man bl.a. også fandt et garveredskab med udskæringer fra ca. samme tidsperiode.

I oktober 2020, efter støbning af fundamenterne i kælderen, kunne man fortsætte arbejdet med at afstive facaderne og derefter nedbryde den bagvedliggende bygningen.

I februar 2022 blev den spektakulære hovedsøjle, med sine 8 konsolarme, in-situ støbt. Forud for støbning på pladsen, blev der i foråret 2021 lavet en 1:1 mock-up af en af konsolarmene. Dette for at kontrollere støbeformen, overfladerne og armeringsarrangementet inden den endelige støbning.

For at give hovedsøjlen og de 8 konsolarme en nærmest marmoragtig overflade, uden behov for yderligere efterbehandling efter støbning, er der blevet specialfremstillede støbeforme. Støbeformene er blevet produceret af Odico og er udviklet i tæt samarbejde med både arkitekterne, entreprenørerne og ingeniørerne. Forud for den endelige sammensætning til støbeformen er der blevet lavet test af 10 forskellige formopbygninger, for at finde frem til den endelig støbeform.
Samme type af helt unikke støbeforme vil også blive brugt til støbning af ribbedækket.

Hovedsøjlen står i dobbelthøjde i stuen og 1. sal. Dækket over stuen er vha. 8 stålstag ophængt i ribbedækket igennem hovedsøjlens konsolarme.

Støbeformene til dækket over 1. sal er lagt og er ved at blive armeret og står snart klar til at blive støbt.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere