Fremtidens skole er et aktivt læringsværktøj

Høje-Taastrup Kommunes nye bydel Nærheden får nu et topmoderne fem-sporet Læringshus med integreret daginstitution, idrætshal og beboerfunktioner. Læringshuset gør op med traditionel undervisning og udfolder som et spil scrabble arkitekturens rammer i alle retninger. Her kan rammerne ændre sig fra dag til dag og i takt med samfundets udvikling sikre optimale forhold for livslang læring med afsæt i elevernes naturlige nysgerrighed og skabertrang.


Konkurrencen om Danmarks første folkeskole, der fra bunden er baseret på de såkaldte 21st Century Learning Skills, er nu afgjort: Christensen & Co. Arkitekter har sammen med Kjaer og Richter, 1:1 Landskab og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, tegnet vinderforslaget med navnet Værket. Det arkitektoniske hovedgreb giver ifølge dommernes evalueringsrapport ”mulighed for en foranderlig scenografi, der gør selve bygningen til et læringsværktøj”. Gennem en dialogbaseret proces vil arkitektteamet sammen med lærere, pædagoger, kommunen og borgerne udvikle et banebrydende nyt koncept, hvor skolen/Læringshuset bliver platform for en stærk læringskultur.

ÅBNE RAMMER, ÅBNE SIND
”Værkets fleksible arkitektur fungerer som en schweitzerkniv af muligheder, hvor de fysiske rammer aktivt understøtter og styrker børnenes muligheder for at lære og skabe løsninger på konkrete samfundsproblemer”, siger Michael Christensen, Kreativ direktør og stiftende partner af Christensen & Co. Arkitekter. Arkitekturen afspejler den pædagogiske vision om ”sømfrie” overgange mellem alder, fag og undervisningsform. ”Derfor har vi skabt en åben grid-struktur med et væld af muligheder for at udstille projekter, eksperimentere med materialer og modeller samt udfolde sig fysisk på trapper og klatreruter, der snor sig op gennem bygningen”. Bygningens konstruktioner anvendes aktivt til ophæng af små og store projekter, der skaber nye oplevelser og stemninger; hængekøjer kan udspændes på kryds og tværs eller et bord med lego kan hejses op og ned, så et byggeprojekt kan fortsætte over flere dage. Op gennem etagerne er læringsuniverset vævet sammen af Læringsloopet, der skaber kontakt og synlighed mellem de mange forskellige læringsmiljøer. De åbne kig mellem aktiviteter bliver drivkraft for synergi og møder på tværs, hvor elever og lærere inspireres af hinanden.

ET EKSPERIMENTARIUM AF SKABERTRANG
”Værksteder, fablabs og makerspaces er det pædagogiske udgangspunkt for alle aldersgrupper. Her får børn adgang til filmstudier, 3D printere og grove værksteder, hvor de kan eksperimentere med tidlige virtuelle tests af et produkt kombineret med analoge undersøgelser med rod i naturvidenskabsfagene, blandt andet energiforbrug og affaldshåndtering”, siger Liv Bach Henriksen, ansvarlig for pædagogik og læring hos Kjaer & Richter. Værkets fysiske rammer er skabt til aktivt at stimulere skabertrang, og Læringshuset har et væld af muligheder for at eksperimentere med løsninger på samfundets problemstillinger. Grid-strukturen er et net af sammenhænge, der skaber et tredimensionelt oplevelses univers, som både kan danne udgangspunkt for læring om rumforståelse, hvor eleverne arbejder med udregning af arealer og rumfang, eller inspirere til digitalt design.

DIGITAL DANNELSE OG CO-CREATION 
Fremtidens elever skal ikke bare kunne begå sig i den digitale verden – de skal være med til at skabe den. Derfor er Værket designet som et redskab, der skal forberede fremtidens arbejdskraft på et omskifteligt arbejdsliv, hvor nye teknologikompetencer fortsat udvikles hurtigere. Evner til at forstå og begå sig i en digital verden er her omdrejningspunktet for undervisningen, og arkitekturen afspejler dette fokus. Store skærme i facaden informerer om aktiviteterne i huset, hele huset har fri adgang til trådløst netværk og maker-spaces giver mulighed for at udvikle digitale modeller, som kan 3D-printes og udvikles til prototyper.

FAKTA
Bygherre: Høje-Taastrup Kommune
Areal: ca. 15.500 m²
Rådgiverteam: Christensen & Co. Arkitekter, Kjaer & Richter, 1:1 Landskab, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Illustrationer: Christensen & Co. Arkitekter / Kjaer & Richter.

8. januar blev Christensen & Co. Arkitekter sammen med Kjaer og Richter, 1:1 Landskab og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma kåret som vindere af konkurrencen om Læringshuset Nærheden. I første fase af konkurrencen deltog 3XN, Henning Larsen Architects, Christensen & Co. Architects/Kjaer & Richter, ADEPT/RUM arkitekter og C.F. Møller Danmark. Christensen & Co. Arkitekter/Kjaer & Richter og Henning Larsen Architects gik videre til anden fase af konkurrencen.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere