Hansenberg – ny multihal og gourmet køkken

Illustration Langvad Arkitekter

Vores Industriteam, der arbejder på et nyt Masterchef køkken for Hansenberg er nu ved at nå i mål med dispositionsforslaget til en ny multihal og gourmetkøkken.

Ambitionerne er høje og det har derfor været væsentligt for projektet at vælge den rette bygningsform. De eksisterende bygninger ved Hansenberg er alle kvadratiske i deres grundform og efter en proces, hvor forskellige koncepter er blevet afprøvet har man valgt at fortsætte den kvadratiske form, hvilket tildeler brugerne mest mulig fleksibilitet.

Rummenes placeringen i forhold til hinanden er derfor også essentiel i forhold til fleksibiliteten. Der bliver indenfor den nye kvadratiske bygning skabt god plads til de studerende - der opføres et multifunktionelt fællesrum, en multihal til idræt, fitness og sociale arrangementer og et stort restaurantafsnit med undervisningskøkkener.

Der etableres naturligvis også en forbindelsesgang mellem det eksisterende og nye byggeri. Så undervisere og studerende uhindret kan bevæge sig mellem bygningerne.

For at sikre et optimalt indeklima har man udført en klimamodel og der er valgt standardløsninger af gode materialer, som påvirker miljøet mindst muligt.

Vi ser frem til det videre arbejde med projektet.

Se mere om ambitionerne bag projektet her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere