Helhedsrenovering af daginstitutioner

Foto af Møllehuset

Varme, ventilation og belysning har stor betydning for vores komfort og samtidig for en stor del af energiforbruget. Som en del af bygningsreglementet stilles der, til den frivillige renoveringsklasse, ud over energikrav også krav til indeklimaet.

Region Hovedstaden og kommunerne er blevet tildelt EU-midler, der benyttes til energiforbedringer af deres egne bygninger.
Vi kører en lang række projekter omkring energirenovering, herunder i forbindelse med en rammeaftale, CEICAD, med Region Hovedstaden og kommunerne, i et tæt samarbejde med blandt andre AG5 arkitekter.

Vi er i gang med at projektere en helhedsrenovering af to daginstitutioner for Gladsaxe Kommune. De to næsten identiske daginstitutioner fra 1970’erne, Børnehuset Lauggården og Børnehuset Møllehuset, får energirenoveret både klimaskærm og installationer med henblik på at opnå kravene til Bygningsreglementet 2015’s nye renoveringsklasse 1.

For de to institutioner foretager vi en helhedsrenovering, der både er med til at forlænge bygningernes levetid, reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet. Vi besigtiger, dokumenterer og beregner, så bygherre er sikret, at vi lever op til de aftalte krav omkring energi og indeklima. Herudover står vi for projektering og udarbejdelse af udbudsmaterialet.

De forbedrede klimaskærmes nye belysningsanlæg og ovenlys, samt forbedret varme og ventilation vil efter sommerferien 2017 give brugerne oplevelsen af at træde ind i nyere bygninger. Brugerne af institutionerne oplever i dag væsentlige trækgener ved facaderne op 1 - 1,5 meter ind i rummene på grund af utætheder og kuldenedfald fra vinduerne. Den renoverede klimaskærm vil sikre, at dette minimeres, og et væsentligt større bygningsareal kan benyttes hen over vinteren.

Foto fra Møllehuset

For at sikre det mest optimale projekt udføres hele renoveringsforløbet for de to lokaliteter i et tæt forløb mellem vores team og kommunens folk.

CEICAD - Common Energy Investment Programme in the Capital region of Denmark

CEICAD er et EU-støttet initiativ, hvis formål er at fremme energieffektiviseringen af offentlige bygninger. Herunder sygehuse, skoler, institutioner og administrationsbygninger.

Energieffektiviseringen kan være efterisolering, opgradering af belysning, ventilation eller varmeforsyning og andre renoveringer, der sænker energiforbruget.

Søren Jensen har sammen med AG5, Viegand Maagøe og Henrik Innovation en energirammeaftale og har sammen løst opgaver for blandt andre:

  • Københavns Ejendomme
  • Glostrup Hospital
  • Ishøj Kommune
  • Frederiksborg Kommune

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere