Helstøbte projekter via tidligt engagement

Foto Quintin Lake

Bygningskonstruktør Søren B. Rasmussen arbejder sammen med sit team på større projekter over 20.000 Kvm i København. De har fx arbejdet på Fremtidens Sølund og lige nu arbejder de på et kontordomicil for PWC, hvor Søren primært sidder med konstruktion og IKT-ansvaret på projekterne.

Som bygningskonstruktør er man bindeled - Søren B. Rasmussen arbejder derfor på at få arkitekternes ideer tænkt med ind i de løsninger vi laver. ”Det er vigtigt at indtænke den tværfaglige koordinering også mellem arkitekterne og ingeniørerne, så vi får bundet projekterne sammen.”

Søren B. Rasmussen indarbejder ideerne ved koordineringsmøderne med arkitekterne, hvor vi visualiserer ideerne i Revitmodeller. Søren tilføjer, ”når man først er begyndt at modellere, så giver det en bedre forståelse af, hvordan det kommer til at tage sig ud.”

Et tæt samarbejde med arkitekterne skaber mere helstøbte projekter. ”Man skal selvfølgelig overholde det statiske, men vi udfordrer designet netop for at imødekomme de behov som arkitekterne har, så vi får et fællesprojekt. Jo før vi kommer ind i et projekt des bedre, så vi kan bidrage med vores indspark. Koordineringen er særlig vigtig i de tidlige faser, så vi starter ud fra det samme fodslag.” Søren B. Rasmussen

BIM-FÆLLESKAB PÅ TVÆRS AF LANDET

Vores BIM-faggruppe har mulighed for at udvikle families eller komme med indspark til templates. For at sikre den fortsatte vidensdeling og udvikling mødes de til faggruppemøder, hvor alle ideer bliver vendt og drejet.

”Det fungerer rigtig godt via vores faggruppemøder, alle ideer bliver hørt samtidig med at der bliver stillet spørgsmål til hvorfor vi griber tingene an som vi gør. Hvis man har forslag til forbedringer, så er vores Faggruppeleder Tonni Elkjær rigtig god til at tildele timer til det.” Søren B. Rasmussen

Fornyelig kom Søren med et forslag til, hvordan man vil kunne udvikle en mere dynamisk og parametrisk spuns family, hvilket han netop har fået tildelt timer til. ”Udviklingsarbejdet er ikke kun tidsbesparende det er også med til at gøre vores modeller mere korrekte og præcise. Specielt for installationsfagene – i stedet for at man har en kasse til at illustrere, så har man fx. et aggregat, som ser ud som det gør i virkeligheden.” Søren B. Rasmussen

”Vi er ikke så mange BIM-medarbejdere i København, så det er super at vi har et fællesskab på tværs af landet. Vi som er i København, nyder godt af at arbejde på et superlækkert kontor, hvor der er en god atmosfære med dygtige kolleger.” Søren B. Rasmussen

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere