Hvad sker der hvis en 3D printer går amok?

Dette spørgsmål opstod ud fra Erik A. Frandsens fascination for computer-glitches, der er en form for fejltilstand som opstår i computere og hardware, der skaber utilsigtede, og til tider deforme udfald.

Tanken har inspireret os til at skabe et program, som kan indlæse og analysere Erik A. Frandsens tegninger fra Haiti. Formen er skabt ved at indstille programmet til at bruge farveinformationerne i tegningerne til at skabe en ren og udeformeret form når programmet indlæser en udvalgt ”nøgletegning”. Den udeformerede form skabt ud fra ”nøgletegningen” danner en skibsstævn. Ved efterfølgende indlæsninger af Eriks tegninger fra Haiti sker der noget utilsigtet – skibsformen deformeres.

Har du lyst til at opleve den spektakulære pavillon? Pavillonen udstilles fra den 25. august til den 30. december på Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur i Odense.

FRA IDE TIL PRODUKT

Et af de første step har været at opbygge en parametrisk model til at skabe en initialform, der modelleres som stævnen af et skib.

Programmet virker således, at når en bestemt nøgletegning indlæses, resulterer programmet i denne initialform. Initialformen udfoldes og mappes til billedfilen. Kunstværket i 2D gives en 3D form ved, at der placeres et u,v-koordinatsystem henover billedfilen som en udfoldet skibsstævn.

Princip for mapping af værdier i billedet til initialformen.

Eksempel på oprejst og deformeret form.

3D testprint af deformeret form.

Endeligt 3D print i 1:1.

Her ligger pavillonens dele klar som et puslespil.

Test af forgyldningsproces på 3D testprint.

Efter forgyldning af pavillonens enkelte dele, samles den.

Det færdige resultat, klar til at blive flyttet.

Pavillonen fik en fremtrædende placering ved dette års DHL-stafet i Mindeparken i Aarhus.

Efter en veloverstået DHL-stafet er pavillonen flyttet til Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur i Odense, hvor den kan opleves indtil den 30. december 2017.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere