I øjenkontakt med personalet på Ny Psykiatri Bispebjerg

Illustration FRIIS & MOLTKE Architects og PHL arkitekter

Når personalet rykker ind i Region Hovedstadens nye psykiatriske center – Ny Psykiatri Bispebjerg – så er de logistiske detaljer gennembearbejdet.

Ved at foretage værdistrømsanalyser af flowene og udarbejde et logistikkoncept, har vores logistikspecialister sikret at det kliniske personale kan udføre de nødvendige logistiske aktiviteter uden at skulle forlade sengeafsnittet, hvilket sikrer en fortsat visuel kontakt til kollegaerne. Flowene er ligeledes designet til at sikre at servicepersonalet kan levere; forbrugsartikler, linned, medicin og forplejning, samt afhente affald og urent linned uden at skulle ind på sengeafsnittene.

I kælderen under Ny Psykiatri Bispebjerg har logistikarealerne den rette kapacitet til håndtering af vogne til og fra sengeafsnittene, samtidig med at logistikarealerne er forberedt til en fremtidig automatisering af vognene.

Se mere om, hvad vores specialistkompetence logistik kan tilbyde her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere