IDA Opalen – Kompleks geometri og unikke samlinger

Over 250 unikke samlinger, hvoraf 50% er spejlvendte versioner, høj detaljeringsgrad for analyse og udarbejdelse af bygbare samlingsløsninger.

Geometri genereres via parametrisk modellering i Rhino-Grasshopper, der kobles med FEM analyseprogrammet Autodesk Robot. Værktøjerne muliggør opsætning og systematisering af præcis knudegeometri og belastninger.

Systematisering af data – koordinater, vektorer og analyseresultater oversættes til detaljering og beregning af knudesamlinger, kategoriseret efter belastning og geometri. Data benyttes i geometriske studier til identifikation af optimerede løsninger ift. økonomi, æstetik og bygbarhed.
Beregninger udføres herefter som en kombination af håndberegninger og FEM-analyser. Konceptet og undersøgelserne er lavet som grundlag for tilbud og dialog om løsninger med entreprenør.

Se mere om projektet her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere