Ingeniørkunst ved komplekst byggeri

Luftfoto fra byggepladsen taget i februar 2019

Vores team, som arbejder på det prestigefyldte Vandkulturhus på Papirøen ved siden af Operaen i København er netop i færd med at færdiggøre dispositionsforslaget.

Ved Vandkulturhuset arbejdes der med ingeniørkunst i et komplekst byggeri, hvilket har givet faglige udfordringer på et meget højt niveau.

Det er en geometrisk kompleks bygning, hvor der indtænkes anderledes løsninger. Installationsmæssigt omfatter bygningen også en række udfordringer, fx i forbindelse med de høje krav til energiramme samt fjernelse af fugt og klorholdig luft. Der etableres vandbehandlingsanlæg for 9 forskellige bassiner og pools i bygningen samt indpumpning og filtrering af havvand til 3 udendørs bassiner.

De varierende bassintyper har forskellige temperaturer fx er der et isbad på 10 grader og et varmtvandsbassin på 42 grader. I det udendørs miljø etableres et opvarmet bad inspireret af det japanske fænomen Onsen, der traditionelt set er bad i vand fra varme kilder.

Illustration - Kengo Kuma & Associates / Cornelius Vöge

I dalbassinet på 1. sal får de besøgende oplevelsen af at svømme i en flod mellem to bjergtoppe. Her kan man svømme og samtidig nyde udsigten udover havnen. Bassinet strækker sig over hele bygningens dybde i en passage mellem to tagstubbe.

Projektet forventes færdig i midten af 2022.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere