Integreret energidesign og bæredygtighed

Foto Quintin Lake

”It is a project of excellence and, very clever engineering” FIDIC dommerkomiteen 2016

Projekt- og teamleder Rasmus Lautrup beskriver her, hvordan integreret energidesign er med til at forme et ikonisk og bæredygtigt projekt, også selv om projektet er undtaget for Bygningsreglementets krav til energi.

”For at minimere solindfaldet om sommeren og maksimere det om vinteren, var det nødvendigt at opstille en række designparametre. Kuplen giver den mindste overflade og formen er optimeret, via vores viden om lys- og solindfald, så der skal ventileres og opvarmes mindst muligt.” Rasmus Lautrup

”Det er lykkedes at skabe en klimaskærm, som tilpasser sig solintensiteten og hvor planterne modtager meget UV, hvilket har medført at ikke tidligere udsprungne blomster nu står i flor. Modsat den traditionelle løsning med jernfattigt glas, har vi valgt ETFE-folie. Et materiale der, udover at være næsten UV-transparent, også giver mulighed for at arbejde med op til flere lag, der forøger den varmeisolerende evne betragteligt.” Rasmus Lautrup

ETFE-folien er præget med et mønster, der fungerer som integreret solafskærmning. I den sydvendte del af kuplen, er der benyttet inverse mønstre i to ud af de tre lag. Ved at flytte det midterste lag folie, kan solafskærmningen varieres dynamisk efter solindfaldet. En langt mere bæredygtig og effektiv løsning i forhold til den traditionelle manuelle solafskærmning ved kalkning af ruderne.

”Også ventilationssystemet er designet med fokus på bæredygtighed og optimale betingelser for planterne. I for- og efterårssæsonen kan der forekomme tidspunkter, hvor der er behov for at bortventilere varmen grundet høj solintensitet på trods af lav udetemperatur. Idet denne lave temperatur er skadelig på planterne, sikres ventilationen gennem et stort underjordisk kanalsystem med integreret forvarmning, hvorefter luften introduceres i 6 ventilationsbrønde til sikring af en god fordeling i hele kuplen. Afkast sker i toppen af kuplen via to store ventilationsopluk, der til sammen har en størrelse svarende til en 1-værelses lejlighed.” Rasmus Lautrup

Den gamle del af væksthuset er totalrenoveret og står i dag som et top moderne væksthus og formidlingscenter, hvor der fremvises forskellige energiteknologier; solvarme, solceller og jordvarme.

Foruden de energiproducerende anlæg, er der udført regnvandsopsamling fra hele væksthuskompleksets tagareal. Regnvandet opsamles i to store tanke på i alt 100.000 liter, og den årlige indvinding af regnvand er ca. 1.800.000 liter, hvilket dækker en stor del af væksthuset forbrug til vanding og befugtning.

”Den bæredygtige tilgang til designet af den nye kuppel samt det målrettede arbejde med energiteknologier og -optimering har medført, at vi har kunnet udvide væksthuskomplekset med et helt nyt tropisk hus samt løfte de eksisterende huse til et moderne niveau uden væsentlig ændring af det samlede varmeforbrug og med en stor reduktion af det årlige råvandsforbrug.” Rasmus Lautrup

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere