Kreativitet og innovation

Foto fra Søren Jensens Innovation Camp i 2014

En kreativ og innovativ tilgang er essentielt for at bryde vanetænkning.

Det er en ledelsesopgave at få en organisation til at være kreativ. For at få kreativiteten til at trives i en virksomhed, er det nødvendigt at hver medarbejder føler, at ideerne bliver hørt af ledelsen.

Den kreative tilgang til projekterne har fra grundlæggelsen været i vores DNA. For knap to år siden voksede ønsket fra ledelsens side om, at få sat endnu mere fokus på udviklingen af vores medarbejderes kreative ideer. Derfor blev alle medarbejdere samlet til en to dags Innovation Camp, hvor medarbejderne kæmpede om at byde ind med de bedste ideer. Denne Innovation Camp blev samtidig startskuddet på vores VidensSprint.

Vinderholdet fra Innovation Camp 2014

De kreative tanker har også stor betydning for vores medarbejderes faglige udvikling og passion for faget.

Siden efteråret 2014 har vores medarbejdere haft mulighed for at byde ind med deres ideer. Efter et vurderingsforløb, bliver de bedste ideer udvalgt og udtaget til et VidensSprint.

Vores medarbejdere har muligheden for at nytænke og udvikle et VidenSprint, der er en idé/ innovation, som bidrager til vores vidensdeling og vidensudvikling. Innovation Camp var kun startskuddet - vi kan skabe værdi ved at tage fat i vores medarbejderes ideer og udvikle dem.

Vi lærer af hinanden og deler erfaringer med hinanden. Derfor kan vi i sidste ende levere byggetekniske- og serviceinnovationer, der skaber mærkbar værdi for kunderne.

Her kan du se to af vores VidensSprint:

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere