Kreativitet, struktur & overdragelse

Søren Jensen har modet til at gå forrest og skabe inspirerende ingeniørkunst – vi afsøger aktivt markedet og teamer op med arkitekterne mens papiret endnu er blankt. Vores udfordrende og kreative tilgang fra projektstart er med til at sætte den rette kurs.

De gode projekter sikres ved løbende at investere i organisationen, som udover at bestå af rutinerede tværfaglige teams, et specialistteam også består af to teams, som sikrer den konceptuelle, kreative og den kvalitetsmæssige udvikling af vores projekter og af os selv.

KREATIVITET OG KVALITET

Flere har sikkert mødt vores Konceptteam, som arbejder med udviklingsarbejder, konkurrencer, konceptudvikling samt specialleverancer, i form af en række specialydelser indenfor bæredygtighed, computational design og human centric lightning.

”Vi sikrer at projekterne overdrages til vores tværfaglige projektteams sammen med arkitektens og bygherrens intentioner for projektet, inklusiv de intentioner Konceptteamet er kommet frem til i de tidlige faser. Vi gør meget for at forbedre overleveringen og derfor følger én fra konkurrencen med ind i projekternes første faser ved udvalgte projekter, så vi får bragt historien videre.” Andreas Castberg, Teamleder for Konceptteamet

Mindre kendt er vores Kvalitetsteam, et stærkt fagligt internt team som medarbejderne i Søren Jensen kan søge sparring hos.

”I Kvalitetsteamet sikrer vi at projekteringen kommer godt fra start – vi har fingeren på pulsen i forhold til de projektledere, som får tildelt de største nye projekter i Søren Jensen. Vores team består af en række erfarne folk, der både er i stand til at få projekterne godt fra start og udføre løbende kvalitetskontrol.” Brian Damgaard Lauritsen, Teamleder for Kvalitetsudviklingsteamet

VIDENSDEL OG SPARRING ER KERNEN FOR SUCCES

Hvor Konceptteamet får projekterne godt fra start, medvirker vores Kvalitetsudviklingsteam til at sikre de interne leverancer efterfølgende, så bygherre får sikkerhed for at produktet lever op til Søren Jensens kvalitetsniveau.

Vores teams har opbygget et rutineret samarbejde, hvor den tværfaglige konstellation er vigtig i forhold til den tværfaglige vidensudveksling.

”Vi vil gerne lave integrerede projekter og det kan kun lade sig gøre når man sidder sammen tværfagligt.” Andreas Castberg, Teamleder for Konceptteamet

RELATEREDE ARTIKLER

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere