Kvantifikation af funktionsbaseret brandsikring

Stigende bygningskompleksitet og bygninger over 22 meter stiller forøgede krav til den brandtekniske rådgivning. Vores brandrådgiver Johanne Salten adresserer dette gennem sit masterprojekt, der omhandler en undersøgelse af om den Australske ”Fire Brigade Intervention Model” (FBIM) kan anvendes i en dansk kontekst.

FBIM er et australsk program udviklet til at kvantificere beredskabets indsats muligheder, hvor beregningerne fra brandsimuleringer sammenlignes med den krævede tid til at gennemfører en forsvarlig indsats fra start til slut. Johannes forhåbning er at FBIM vil give et bedre udgangspunkt for at vurdere om en forsvarlig indsats er mulig. Om det siger hun, ”Undersøgelsen og resultaterne har vist at det er muligt at anvende FBIM i en dansk kontekst, men samtidig også at resultatet fra FBIM ikke kan stå alene. FBIM kan benyttes som et dialogværktøj ved bygninger med utraditionelle indsatsforhold, som vi jo ser flere og flere af. Her kan programmet være med til at sikre, at der i et projekt opnås tilstrækkelig mulighed for indsats.” Johanne

Fig. 1 – FBIM set i relation til brand- og evakueringsmodel. Grøn er evakuering, blå er den kritiske tid set i relation til beboere og rød er intervention.

Andre fordele ved FBIM har vist sig at være de tværfaglige spørgsmål, som opstår i processen. Om det siger Johanne, ”de tværfaglige spørgsmål gør brandrådgiveren opmærksom på områder, hvor der skal koordineres med andre fagområder eller parter – for eksempel kan der overvejes om adgangskontroller og tyverisikringer hindre brandvæsnets adgang til bygningen eller grunden i forbindelse med indsats – Brande opstår også uden for åbningstid. Jo mere ekstravagant en bygning er med nye tiltag og designs, des mere nødvendigt er det at se nøgternt på den.”

I tillæg til dette kommer overvejelserne omkring for eksempel miljøpåvirkningen ved slukningsarbejdet. For hvor løber slukningsvandet hen og har det en miljøpåvirkning. Dette kan være meget relevant ved større industrivirksomheder. Johanne slår derfor på at programmet også er med til at skabe en dialog med de andre faggrupper om, hvordan de forskellige aspekter håndteres.

Hele masterprojektet kan læses via DTU's hjemmeside.

Relaterede artikler

  • Se mere om vores brandtekniske rådgivning her.
  • Legatmodtager tager til Australien for at udvide horisonten, se artiklen her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere