Legatmodtager tager til Australien for at udvide horisonten

Vores brandrådgiver Johanne Sørensen skal en tur til Australien for at lære mere om programmet Fire Brigade Intervention Model (FBIM).

FBIM er et australsk program udviklet til at kvalificere funktionsbaseret brandsikring. Kurset hos Victoria University i Melbourne er kommet i stand efter Johanne i december måned modtog Søren Jensens Rejselegat for medarbejdere.

”Jeg har for nyligt afsluttet mit speciale, som tager udgangspunkt i FBIM, hvor jeg har tilegnet viden gennem selvstudier. Jeg glæder mig til at deltage på kurset og få øget mit kendskab til programmet samtidig med at jeg får udvidet mit netværk.” Johanne Sørensen

FBIM er næsten ukendt herhjemme, men i Australien benyttes det til funktionsbaseret brandsikring fx brandtekniskdimensionering samt beredskabsplanlægning. Om det udtaler Johanne, ”I Danmark skal man sikre at beredskabet har en forsvarlig mulighed for at udføre en beredskabsindsats. Som brandrådgiver er vores fokus i høj grad på personsikkerhed, men sikring af beredskabets indsatsforhold er naturligvis lige så vigtig. Men planlægning af tid og adgangsforhold er afgørende for slukningsarbejdet. Programmet tvinger brandrådgiveren til at forholde sig til en række processer i dialog med beredskabet. Den estimerede indsatstid sammenholdes med CFD simuleringer i FBIM. Når rådgiverne ser på brandsikkerheden, holdes simuleringen af branden op med evakueringen for at se om der er kritiske forhold før og efter evakueringen er afsluttet og på baggrund af det afgøres sikkerhedsniveauet i bygningen. I den ligning burde beredskabet også indgå.”

Johanne, der selv har praktisk erfaring fra brandvæsnet pointerer, at fordelen ved at inddrage FBIM er at det sammenholder den brandtekniske beregning med beredskabets indsatstid fra branden starter til beredskabet igangsætter deres slukningsarbejde.

”Det lyder simpelt når man planlægger det, men ting tager tid og det kan være meget afgørende for slukningsarbejdet – især i dag, hvor bygningerne bliver mere komplekse. Unikke bygninger skal håndteres på, hver sin måde.” Johanne

Se mere om brandteamets arbejde her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere