Logistik for Nyt Hospital Herlev


Illustration af Henning Larsen Architects

Nyt Hospital Herlev – Opførelsen af den 54.000 m2 store udvidelse er nu gået i gang. 
Det er et projekt, hvor vi har bidraget med logistikken omkring de kliniske arbejdsgange - vi fokuserede særligt på flowet af de sterile instrumenter på den akutte OP-gang.

Udfordringen var at få tilrettelagt logistikken på det knappe areal, så instrumenterne afleveres på det rette tidspunkt. De sterile instrumenter afleveres på en stor vogn i et modtagelsesrum - inden da skal kravene til arbejdsgange, leveringstider og hygiejne overholde de skrappe kliniske retningslinjer. Vi har i forbindelse med projektet også ydet udstyrsrådgivning, herunder ved placeringen af hospitalets scannere.

Søren Jensen har solid erfaring med hospitalsbyggerier. I løbet af de seneste 10 år har vi været involveret på næsten 1 million m2 hospitalsbyggeri, hvor vi lever op til specifikke og komplekse ønsker ved at indgå tidligt i processen. Du kan læse mere omkring vores andre hospitalsprojekter her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere