Mindet 6

Mindet 6 er et højhusbyggeri på havnen i Aarhus. Byggeriet består af erhvervslejemål, der primært udlejes til kontor og det forventes også at bygningen kommer til at rumme et hotel og arealer til café, butik og restaurant.

På Mindet 6 har vores logistikspecialister designet flowene med henblik på at sikre, at de forholdsvis begrænsede logistikarealer er dimensioneret til den aktivitet en kombineret hotel- og kontorbygning med mange mennesker vil afstedkomme.

I bygninger, som anvendes af mange personer, er det vigtigt at sikre, at personflowet kan afvikles uden at der dannes flaskehalse, som gør det vanskeligt for personer at komme rundt i bygningen. Dette er ekstra vigtigt i et højhus, hvor personflowet er fuldstændigt afhængig af elevatorer.

Der er derfor foretaget dynamiske simuleringer af det vertikale personflow i elevatorerne. Simuleringerne har dannet grundlag for udarbejdelsen af bygningens vertikale transportstrategi. Simuleringerne foretages i simuleringsprogrammet Elevate, som er et simuleringsprogram, der baseres på data fra elevatorsystemer i eksisterende bygninger rundt om i verden.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere