Mindet 6

Illustration C.F. Møller Architects

I bygninger, som anvendes af mange personer, som ved højhusbyggeriet Mindet, er det vigtigt at sikre, at personflowet kan afvikles uden at der dannes flaskehalse, som gør det vanskeligt for personer at komme rundt i bygningen. Dette er ekstra vigtigt i et højhus, hvor personflowet er fuldstændigt afhængig af elevatorer.

Vores logistikspecialister har designet flowene for højhusbyggeriet Mindet, så de forholdsvis begrænsede logistikarealer er dimensioneret til den aktivitet, der kan forventes af en kombineret hotel- og kontorbygning med mange mennesker.

Illustration C.F. Møller Architects

Se mere om, hvordan vores logistik specialister har løst udfordringen her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere