Når arkitektur, funktion og natur går hånd i hånd

Illustration - MIR

Computational design gør det muligt at implementere tværfaglig viden fra de første streger. Søren Jensen og Dorte Mandrup har sammen udnyttet dette i designet af Isfjordcenteret i Ilulissat.

Bygningens form er udklækket som et koncept, der støtter konstruktionssystem, indeklima og dagslyskvalitet.

Med Computational design kan teamet undersøge ideer i digitale prototyper, hvilket giver mulighed for at simulere variationer i en parametrisk model med henblik på bygbarhed, effektivisering og realisering af performancekrav i designet.

Workflow

Vi har i samarbejde med Dorte Mandrup benyttet et styrende geometrisk system til udveksling i en ”cloud” tjeneste i Rhino og Grashopper3D til anvendelse i et parametrisk studie.

Konceptets udgangspunkt var en bygningsform med en snoet krop med varierende facadehældning. Ved udveksling af denne kan beregninger af konstruktionssystem, sommerkomfort, visuel komfort og energiforbrug påvirke designudviklingen i konstruktions og energimæssig hensigtsmæssig retning. Punkter med planer vinkelret på facaden blev anvendt til henholdsvis at definere placeringen af de lastbærende trærammer og overfladerne imellem som vinduesfag. Teamet kunne herudfra udarbejde konstruktions-, indeklima- og energianalyse. Samme struktur er nu anvendt i hovedprojektet til dokumentation i Robot og IES-VE.

Indeklima

Designets tager udgangspunkt i det lokale udeklima og kontekst. Det arktiske klima i Ilulissat er koldt og tørt med en lavtstående sol med en høj varmeintensitet i sommerhalvåret.

Det primære mål er at skabe en udstillingsbygning med et højt dagslysniveau og hvor de besøgende kan nyde den storslåede udsigt ud over det fænomenale Unesco site uden at oplever gener som blænding og overbelysning samt overophedning.

Facadens design, der åbner op mod himlen mod øst og hælder, udad mod syd er skabt på baggrund af de indledende simuleringer, med brug af sandsynlige antagelser omkring materialer og installationer.

Herved afskærmer tagformen for uønsket indfald af middagssol om sommeren. Et par meter ind fra facaden har 60% af udstillingsområdet komfortable optiske forhold i op til 60-80% af årets åbningstid, uden brug af blændningsafskærmning.

Bygningen ventileres med balanceret opblandingsventilation fra vægarmaturer betjent af kompakte aggregater integreret i tre indvendige kerner fordelt i bygningens plan. Disse kan frikøles med den kølige ude luft i sommerhalvåret.

Udstillingen har høje belastninger fra udstyr og for at nedbringe det direkte solindfald på de varmeste dage er der indført en reflekterende indvendig tekstildug, der trækkes til og fra facadefag i takt med at solen bevæger sig rundt om bygningen. Bygningen er el opvarmet med konvektorgrave integreret i gulv ved vinduesfacaderne. Varmeforbruget nedbringes via 3-lags ruder og et højt isoleret gulv og tag, herudover er der isolering omkring konstruktionsopbygninger og samlinger er bearbejdet gennem HEAT2 analyser at af kuldebroer.

Det nære samarbejde om designet har derfor realiseret den smukke arkitektur i et barsk miljø, gennem en tidlig integration af konstruktioner, installationer og et passende indeklima.

Se mere om Isfjordcenteret her.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere