Ny Idrætsby til Frederikssund

Illustration Kindgarts

Frederikssund Idrætsby kommer til at danne rammen for aktiviteter for både foreninger og motionister. For kommunen er det vigtigt at stedet kommer til at motivere alle borgerene i Frederikssund Kommune.

Vi er sammen med arkitektfirmaet Keingarts bygherrerådgivere for Frederikssund Kommune i forbindelse med planlægningen af helhedsplanen og den senere opførelse af Idrætsby Frederikssund.

Den nye Idrætsby kommer i første omgang til at bestå af en ny svømmehal, omklædningsfaciliteter, græsbaner og kunstgræsbaner.

For at imødekomme udfordringerne, der er i forbindelse med klimaforandringerne vil der i forbindelse med projektet også blive udført opsamlingsbassiner til regnvand. Det opsamlede regnvand vil blive brugt aktivt til at skabe et rekreativt område.

Helhedsplanen er blevet godkendt af byrådet og første spadestik forventes taget i løbet af sommeren 2017.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere