Nye rammer til Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Så er dagen kommet hvor vi flytter adresse til et større 5. etagers kontordomicil på Åboulevarden 13 i Aarhus. Henover weekenden flytter vores medarbejdere fra tegnestuerne i Silkeborg, Vejle, Åboulevarden 70 og Europaplads i Aarhus sammen i det nye domicil, som fremover vil danne rammen for 160 medarbejdere.

I 1961 flyttede tegnestuen i Aarhus fra Fiskergade til Magasinbygningen på Åboulevarden, man kan derfor sige at ringen sluttes når vi på ny flytter op mod Fiskergade. Det nye sted er valgt ud fra en række kriterier for eksempel stedets centrale placering og den lette adgang til både offentlig transport og parkering.

Det har naturligvis ikke være en let beslutning siger firmaets Visionær Adm. Direktør Frank Jensen, ”det bliver starten på en ny æra, men det har selvfølgelig ikke været nogen let beslutning. Vi har foretaget grundige overvejelser og undersøgelser af det nye lejemål inden beslutningen blev truffet. Det er vigtigt for os, at vi gennem flytningen tilbyder vores medarbejdere endnu bedre rammer.”

Åboulevarden 11 (som inkluderer nr. 13) blev i 2013 hædret af Aarhus Kommune for sin højnelse af byens bygningsmæssige værdier gennem særlig indsats på ejendommen.

Regenerativt byggeri, brugervenlige bygninger og funktionelle løsninger er fortsat i fokus

Vi har som firma sat et mål om at definere og skabe næste generations byggeri gennem:

  1. Regenerative bygninger, hvor de investerede økonomiske, sociale og miljømæssige ressourcer regenereres under bygningens levetid
  2. Brugervenlige bygninger, hvor fokus er på individets oplevelse af funktionalitet, indeklima og brugervenlighed
  3. Optimale og funktionelle løsninger.

”Vi har sat os en række ambitiøse mål, som vi arbejder på at indfri. Sammenflytningen giver os som firma rum til fortsat at forbedre kvaliteten og rettidigheden i den måde vi tilgår projekterne. Vi arbejder på at gøre os selv bedre, så vi kan indfri vores ambition. Når vi sidder sammen, kan vi forbedre vores kompetenceudvikling, så vi opnår tyngde og robusthed – vi arbejder på at blive en endnu bedre sparringpartner for bygherre. ” Frank Jensen

Frank Jensen understreger samtidig at firmaet med sammenlægningen fortsat vil bevare den tætte relation til områderne ved Vejle og Silkeborg, blandt andet i kraft af de teams, som gennem flere år fast har arbejdet på projekter i områderne.

Med sammenlægningen skabes en bred pallet af ingeniørkompetencer, hvor netop nærheden sikrer en åben dialog, der vil kunne støtte medarbejderne i projekterne også, hvor der opstår udfordringer. Netop kvaliteten, sikres ved rettidig omhu, understøttet af vores kvalitetssikringsteam.

Frank tilføjer, ”Vi har en ambition om at skabe næste generations byggeri. Vores medarbejdere i Jylland og i København motiveres af at finde løsninger - både avancerede og praktiske. Men for at de kan yde sit bedste, er vi nødt til at skabe den rigtige ramme – socialt og teknisk. Vores tegnestue i København er blevet udvidet og nu arbejder vi på at skabe et miljø i Aarhus, hvor vi vil fortsætte arbejdet med at indfri ambitionen på stadig flere punkter.”

Det er inden for denne ånd, at Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma for et år siden satte et ambitiøst mål for at blive det første europæiske BCorp certificerede rådgivende ingeniørfirma. Som led i dette bestræber de sig på at uddanne byggebranchen til regenerativt bygningsdesign.

”Vi vil komme med flere tiltag, der udfordrer og skubber til branchen, vi kan simpelthen ikke lade være og her tror jeg sammenlægningen vil føre vores jyske teams endnu tættere sammen, så de sammen kan udvikle flere ideer og skabe inspirerende ingeniørkunst.” Frank Jensen

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere