Nyt domicil for PwC på Marmormolen

Illustration - Henning Larsen Architects

Vi er stolte over at være udpeget til at udføre ingeniørrådgivningen på PwC’s nye hovedkvarter på Marmormolen i Københavns Nordhavn, der er et stort og teknisk spændende projekt.

Det nye domicil på ca. 28.000 kvm skaber plads til mere end 1.500 medarbejdere samt konference- og kursusfaciliteter. Endvidere etableres der en P-kælder i 2 etager på 12.000 kvm. Med sin beliggenhed helt ud til havnen og dobbelt kælder vil de geotekniske forhold være udfordrende i forhold til etablering af byggegrube og grundvandssænkning. Hertil kommer at bygningen vil være udsat for væsentlig opdrift, der skal sikres med lodrette jordankre.

Illustration - Henning Larsen Architects

Kontorhuset etableres som et atriumhus, der inddeles i 12 kuber i varierende højder. Bygningen får en højde på op til 36 meter ud mod Kalkbrænderihavnsgade og havnebassinet og nedtrappes til 16 meter mod kanalrummet og den omkringliggende boligbebyggelse på Marmormolen – på den måde indpasser bygningsvolumenet sig skalaen i havneområdets bebyggelse.

”Graden af transparens i facaderne vil variere, således at facader mod nord og øst har størst åbningsgrad, mens facader mod syd og vest har en mindre grad af transparens. Den store grad af glas medfører øgede antal indeklima simuleringer, der vil danne grundlag for ventilation og kølebehov.
Bygningen opføres i et bjælke/søjle system, med stabiliserende trappe- og elevatorkerner. Ud mod atriumrummet vil dækkonstruktionen være udkraget, idet søjler er trukket tilbage fra dækforkanterne. Det samme gør sig gældende langs bygningens facader.” Bo Normann Andersen, Team- og projektleder

Kontorhuset byder også på grønne områder - facader, terrasser og tag vil være med grønne arealer med træer og buske.

Den nye bygning skal også være med til at udvikle bylivet. I stueetagen skabes mulighed for at etablere cafe eller lignende med udendørs opholdsareal langs facaden og herudover anlægges der offentlige stier hele vejen rundt om bygningen.

Vi er ingeniører på alle fag og vi glæder os til det fortsatte arbejde med projektet.

Relaterede artikler

Building-supply.dk - Revisionsgigant bygger nyt domicil

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere