Omdannelse af Stærekassen - et nyt Børneunivers

Søren Jensen er en del af holdet, der har vundet opgaven om at omdanne Stærekassen ved Det Kongelige Teater til et Børneunivers.

Stærekassen er en historisk og fredet bygning ved Kongens Nytorv, som skal omdannes til et oplevelsesunivers for børn og familier. Vi skal varetage alle ingeniørdisciplinerne, med undtagelse af akustik, hvor Claus Riis er tilknyttet som underrådgiver.

Det er en teknisk vanskelig opgave, da vi ikke må berøre de fredede overflader. Dette stiller store krav til løsningerne der skal anvendes, og gør opgaven både spændende og udfordrende.


Både i forhold til brand og akustik skal der søges alternative løsninger, og den brandtekniske dimensionering skal fokuseres på personsikkerhed samtidig med, at værdisikringen prioriteres højt. I forhold til akustikken skal der nøje undersøges og udføres løsninger der har realistiske målsætninger for de enkelte rum.

På installationssiden skal vi sørge for at skabe en balance mellem bygningens formåen, de fredede områder, og behovet i den daglige drift.

Der vil være fokus på at genanvende flest mulige materialer og eksisterende føringsveje, for at ungdå indgreb i bygningens overflader. Her skal der bl.a. gøres brug af alle de mulige passive egenskaber bygningen besidder.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere