Opsøgende og fagligt stærke brandfolk

Fotoet er taget af en af Søren Jensens brandfolk

I dag er brandteknisk rådgivning en del af alle nye projekter. Udfordringen for vores brandrådgivere er, at de standarder og metoder, der stadig danner konsensus er udviklet tilbage i 1950’erne og 70’erne – Byggebranchen er imidlertid blevet mere kompleks og der eksperimenteres med nye typer af materialer, hvilket gør, at vi som rådgivere må gå ad nye veje. Vi ser det som essentielt at vores brandtekniske rådgivere specialiseres og forsøger at flytte grænserne for hvad der er brandteknisk muligt. Dette gør vi bl.a. ved at foretage 3D simuleringer af brande i CFD-simulering.

For at kunne flytte grænserne for det brandteknisk mulige opfordres vores medarbejdere til at videreuddanne sig, samt at komme ud og opsøge viden, også udenfor landets grænser.

Teori og praksis

I Søren Jensen klædes vores medarbejdere på til de faglige udfordringer - Derfor uddanner vi vores brandingeniører så de kan kombinere deres praktiske erfaringer med en solid teoretisk baggrund.

Videreuddannelsen af vores medarbejdere er med til at styrke den teknisk-videnskabelige baggrund i arbejdet med brand – fx med en CFPA Brandteknisk diplomuddannelse og/eller en Master i Brandsikkerhed. Opgavernes karakter er vidt forskellige - Ved opgaver med stor kompleksitet eller, hvor bygherre har nogle specielle ønsker til udformning har vi kompetente medarbejdere med stor teoretisk og praktisk erfaring.

Vores brandrådgiveres styrke er, at de kombinerer teori med praksis, hvor deres forskellige faglige baggrund supplerer hinanden. Den praktiske erfaring kommer af at de fleste af vores brandrådgivere ved siden af arbejdet for Søren Jensen arbejder som deltidsbrandmænd. Dette sikrer, at vi kan yde en anderledes og kompetent brandrådgivning.

Relateret artikel

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere