Optimering af supersygehusenes drift

Vores kliniknære logistikmedarbejdere gør en forskel for flere af de nye store supersygehuses kliniske og tekniske servicefunktioner.

Siden 2011 har vi arbejdet med skræddersyede opgaver på forskellige sygehusprojekter. Vi er blandt andet i gang med en spændende opgave for et af de kommende supersygehuse, hvor vi sammenligner et manuelt lager med et automatiseret.
Opgaven er interessant, fordi vi foretager en analyse af hvilken lagerløsning, der er mest optimal. Vi ser også på, hvilken lagerløsning, der er bedst i forhold til de praktiske arbejdsgange omkring lageret og helt frem til de kliniske arbejdsgange i klinikken omkring patienten.

Den kliniske hverdag er ikke forudsigelig og kræver derfor fleksible løsninger. Ved at fokusere på patienten og den kliniske adfærd omkring patienten, går vi ud over den traditionelle tilgang til logistikopgaverne. For det kommende supersygehus er vi helt inde og se på flowet fra udlastning af lageret, til patienten møder instrumenterne og til instrumenterne igen indlastes på lageret.

Vi kan på et tidligt tidspunkt i planlægningsfasen fastlægge, hvordan byggeriets tekniske installationer og fysiske rammer kan optimeres i forhold til arbejdsgange. Vi kan med få ressourcer foretage en simulering af afdelinger med et hektisk flow, fx akutmodtagelsen. Dette hjælper på identificeringen af tidsbesparende planløsninger, ressourceudnyttelse og eventuelle flaskehalse.

Om få år står de nye supersygehuse færdige, derfor fokuserer vi på, hvordan vi fremover kan hjælpe hospitalerne til at optimere driften.
Udflytningen til de nye supersygehuse medfører en større personaleflytning, fra det eksisterende byggeri til nybyggeriet – i den forbindelse kommer der til at opstå et øget pres på personalet om at øge produktiviteten. Ved at tage hånd om udfordringerne med at produktivere uden, at der foretages ombygninger, hjælper vi supersygehusene til at øge effektiviteten i behandlingen, så patienternes behandlingskvalitet bevares.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere