Organisationsændring og generationsskifte i Søren Jensen

Søren Jensen gennemfører med virkning fra 1. august 2019 en organisationsændring i firmaets ledelse. Som led i det fortsatte generationsskifte overtager Frank Jensen, som 3. generation, rollen som aktiv bestyrelsesformand, mens Erik Jensen fremover kan fokusere på den faglige sparring in-ternt i firmaet.

Frank Jensen forklarer: ”Min far Erik og jeg har begge en glæde ved det at designe og realisere byggerier. Erik vil fremadrettet gerne bruge sin energi på at sparre og lære fra sig til de mange dygtige, unge medarbejdere vi har i firmaet. Jeg vil selv kunne fokusere på forretningsudvikling gennem f.eks. skitsering og konceptudvikling. Jeg kommer også til at bruge tid på at være synlig internt i firmaet for at for-ankre familiens værdier, herunder vores kommende certificering som BCorp.”

Her henviser Frank Jensen til at firmaet er ved at blive en del af den globale bevægelse og certificeringsordning BCorp, der prioriterer mennesker og planeten på lige fod med profit. Dette betyder blandt andet at firmaet arbejder med en række fokusområder for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, hvor firmaet både ser på sin egen drift og organisering, og de projekter som firmaet rådgiver om.

Ulrik E. Fink tiltræder stillingen som administrerende direktør i Søren Jensen. Han er i dag forretningsleder i Søren Jensen, samt administrerende direktør i de to søsterselskaber SJ Project Controlling og New Nordic Engineering. Sidstnævnte har specialiseret sig i innovative tiltag indenfor digitalisering af bygninger. Gennem disse hverv har familien og Ulrik opbygget et stærkt tillidsforhold og gensidig forståelse af familiens værdier og forretningsgrundlag, hvorfor det nu er naturligt at tage dette næste skidt.

Ulrik E. Fink forklarer ifm. dette næste skridt i generationsskiftet: ”Jeg har i en årrække fulgt med i udviklingen af Søren Jensen og observeret de værdier som firmaet drives efter. Jeg motiveres af familiens ønske om at dyrke ingeniørfagligheden og udvikle denne gennem de enkelte projekter og ønsket om til stadighed at gøre tingene en lille smule bedre. Frank og jeg supplerer hinanden rigtigt godt i denne henseende ved at han er iderig og har en klar ambition for firmaet, mens jeg har et fokus på at optimere projektforløb og vidensdeling. Vi kommer også til at trække på mine erfaringer ifm. med forretningsudvikling indenfor Pharma og andre industrikunder, og ikke mindst i arbejdet med at udvikle vores projektledere”.

Ledelsesteamet vil foruden Ulrik E. Fink bestå af Jesper Meldgaard, Finn Møllgaard, Andreas Castberg og Pia Metzlaff.

Jesper Meldgaard vil fortsat bruge sin lange erfaring fra firmaet og projektledelsesmæssige kompetencer til at støtte op om firmaets individuelle projekter på tværs af hele organisationen. Finn Møllgaard vil have fokus på at sikre struktur og opfølgning på de tværfaglige teams lønsomhed, kvalitet og medarbejdere.

Andreas Castberg forestår sammen med sit team firmaets konkurrenceindsats fra holddannelse til udarbejdelse af konkurrenceprojekt og tilbudsgivning. Han har også ansvaret for at videreudvikle firmaets faste, tillidsbaserede kunderelationer. I dette arbejde vil han fremover få aktiv støtte fra både Frank Jen-sen og firmaets nuværende salgschef Gert Petersen som, ligesom Frank Jensen, efter en overgangsperiode vil være et aktivt bestyrelsesmedlem.

Pia Metzlaff vil med denne ændring få et styrket mandat til at fokusere på vedvarende, struktureret kompetenceudvikling og implementering af forandringsinitiativer på tværs af organisationen.

Søren Jensen har i foråret flyttet sine jyske afdelinger sammen på adressen Åboulevarden 13 i Aarhus for at styrke firmaets kompetenceprofil ved at opnå en større tyngde og robusthed, og har over de sidste par år også markant styrket sin position i København hvor tegnestuen af flere omgange er blevet udvidet.

Fakta om Søren Jensen Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S er et af Danmarks førende rådgivende ingeniørfirmaer. Vi finder de bedste løsninger – fra de innovative til de lavpraktiske gennem nøje udvalgte nicheområder: bygningsdesign, forskningsbyggeri, hospitalsbyggeri, datacentre, samt industribyggeri og -proces.

Firmaet er grundlagt i 1945 af ingeniør Søren Jensen og har i dag hovedkontor i Aarhus og tegnestue i København. Det er 3. generation Jensen – Søren Jensens børnebørn Frank Jensen og Flemming Jensen, der viderefører firmaet.

I Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma sætter vi en ære i at skabe fremtidens byggeri. Vores tilgang til opgaverne er kreativ og ambitionen er at skabe inspirerende ingeniørkunst. Derfor er det en ære at modtage internationale anerkendelser som f.eks. Structural Awards 2018.

This site uses cookies to store information on your computer | læs mere